Untitled Document
 


  840 : เลือกจังหวัดไม่ได้
   ข้อความ : อ.กัลยาณิวัฒนา บันทึกแผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่สามารถคลิกเลือกจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะ
  อำเภอกัลยาณิวัฒนา ระดับ :
:192.168.84.121 9 สิงหาคม 2560

ความเห็น
ผู้เขียน :

  ยืนยัน     ยกเลิก