Untitled Document
 


  837 : ข้อมูลข้อที่4ไม่มีรายการขึ้น
   ข้อความ : เนื่องด้วย จพง.ราชการ ได้ทำการกรอกข้อมูลแผนผลศ02 รายงานข้อมูลศูนย์ถ่ายทอดของเจ้าหน้าที่ ข้อที่ 4 ไม่ขึ้นมาหลายเดือน ไม่ทราบเพราะอะไรช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะแจ้งไปที่จังหวัดแล้วแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีความคืบหน้าเลย
  อำเภอพาน ระดับ :
:171.4.238.185 31 พฤษภาคม 2560

ความเห็น
ผู้เขียน :

  ยืนยัน     ยกเลิก