Untitled Document
 


  835 : การหาและตั้งค่า IE ในการคีย์จากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ Win10
   ข้อความ : ขออนุญาตผู้ดูแลระบบครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รายละเอียดอยู่ในคู่มือ รอบนี้เวอร์ชั่น 3 ครับ (เพิ่มเติม Microsoft Edge) ใช้ดีบอกต่อกันด้วยครับ http://www.samutprakan.doae.go.th/handbookAgtech.pdf
  จังหวัดสมุทรปราการ ระดับ :
:192.168.46.36 1 พฤษภาคม 2560

ความเห็น
ผู้เขียน :

  ยืนยัน     ยกเลิก