Untitled Document
 


  831 : Submit ข้อมูลไปแล้ว  ข้อมูลหาย
   ข้อความ : จังหวัด Submit ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2559 ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าระบบครบแล้วเมื่่อวานนี้ แต่วันนี้เข้าไปดูในระบบ ข้อมูลหายหมด กลายเป็นศูนย์หมดเลย ขอกรมฯ ช่วยดูให้ด้วยค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ :
:192.168.84.142 4 พฤศจิกายน 2559

ความเห็น
ผู้เขียน :

  ยืนยัน     ยกเลิก