สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 คลองสิบ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 คลองสิบ  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
13 พฤษภาคม 2559 คลองสิบ  
การทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
16 พฤษภาคม 2559 คลองสิบ  
เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 คลองสิบ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหนองจอก
1  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 คลองจั่น  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
แขวงคลองจั่น  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
18 พฤษภาคม 2559 หัวหมาก  
ดำเนินการสำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
10
แขวงหัวหมาก  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
24 พฤษภาคม 2559 หัวหมาก  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตบางกะปิ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 ลาดกระบัง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
3
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
26 พฤษภาคม 2559 คลองสองต้นนุ่น  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
2
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
18 พฤษภาคม 2559 คลองสองต้นนุ่น  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
27 พฤษภาคม 2559 คลองสามประเวศ  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
สาธิต
2
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
19 พฤษภาคม 2559 ลำปลาทิว  
สำรวจแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
แขวงลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
25 พฤษภาคม 2559 ลำปลาทิว  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
19 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
17 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
10  16 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
11  13 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
12  12 พฤษภาคม 2559 ทับยาว  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
13  19 - 27 พฤษภาคม 2559 ขุมทอง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตลาดกระบัง
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
342
 
3 คน
3 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 ตลิ่งชัน  
การทำปลายอ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
26
ศบกต. ณ แขวงฉิมพลี     
19 พฤษภาคม 2559 ฉิมพลี  
การทำปลายอ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2559 บางพรม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
10 พฤษภาคม 2559 บางระมาด  
ตลาดเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 บางเชือกหนัง  
ตลาดเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตตลิ่งชัน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
97
 
1 คน
0 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 ท่าข้าม  
การทำแหนมปลา แหนมเห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 แสมดำ  
การทำปลายอ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตบางขุนเทียน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 บางหว้า  
การผลิตไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 บางด้วน  
การผลิตไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 บางจาก  
การผลิตไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 บางแวก  
การผลิตไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 คลองขวาง  
การผลิตไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตภาษีเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 หนองแขม  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
หนองแขม     
11 พฤษภาคม 2559 หนองค้างพลู  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
หนองค้างพลู     
รวมอำเภอเขตหนองแขม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 บางปะกอก  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตราษฎร์บูรณะ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 คลองกุ่ม  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤษภาคม 2559 คลองกุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ แขวงคลองกุ่ม  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตบึงกุ่ม
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 ประเวศ  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 หนองบอน  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 ดอกไม้  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตประเวศ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 สวนหลวง  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2559 สวนหลวง  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตสวนหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 บางขุนเทียน  
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 บางค้อ  
การผลิตปู่ยหมักอินทรีย์ชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2559 บางมด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ฯ การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 บางมด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ การทำผักดองสามรส  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 บางมด  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 บางมด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิธีสหกรณ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 จอมทอง  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตจอมทอง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 สีกัน  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตดอนเมือง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2559 ลาดพร้าว  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
11 พฤษภาคม 2559 ลาดพร้าว  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
17 พฤษภาคม 2559 ลาดพร้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
17 พฤษภาคม 2559 จรเข้บัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์บริการฯประจำแขวงลาดพร้าว-จรเข้บัว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดพร้าว
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
34
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บางแค  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
บางแค     
11 พฤษภาคม 2559 บางแคเหนือ  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
บางแคเหนือ     
12 พฤษภาคม 2559 บางไผ่  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
บางไผ่     
13 พฤษภาคม 2559 หลักสอง  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
15
หลักสอง     
รวมอำเภอเขตบางแค
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 คันนายาว  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในการผลิตพืช  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตคันนายาว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 สะพานสูง  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
25 พฤษภาคม 2559 สะพานสูง  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
13 พฤษภาคม 2559 สะพานสูง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสะพานสูง
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
11
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 วังทองหลาง  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตวังทองหลาง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 ทวีวัฒนา  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร  
เสวนา
15
ทวีวัฒนา     
18 พฤษภาคม 2559 ศาลาธรรมสพน์  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร  
เสวนา
15
ศาลาธรรมสพน์     
รวมอำเภอเขตทวีวัฒนา
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 บางมด  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ทุ่งครุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตทุ่งครุ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บางบอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
รวมอำเภอเขตบางบอน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 อำเภอ
48 เรื่อง
7 วิธี
1515
 
13 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 - 30 พฤษภาคม 2559 บางเมือง  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
13 - 14 พฤษภาคม 2559 แพรกษา  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
50
  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 - 4 พฤษภาคม 2559 บางปู  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
50
  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 บางบ่อ  
ติดตาทเรื่องการอบรมศพก.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 พฤษภาคม 2559 บ้านระกาศ  
ประชุมผู้ปลูกข่า  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 พฤษภาคม 2559 บางพลีน้อย  
ติดตามผุ้เข้าอบรม ศพก  
ประชุม
5
บ้านเกษตรกร     
11 พฤษภาคม 2559 บางเพรียง  
ติดตามผุ้เข้าอบรม ศพก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 พฤษภาคม 2559 คลองด่าน  
ติดตามผุ้เข้าอบรม ศพก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 19 พฤษภาคม 2559 คลองสวน  
อบรม ศพก  
ประชุม
50
บ้านพี่ถนอม ยังเจริญ     
23 - 27 พฤษภาคม 2559 เปร็ง  
อบรม ศพก.  
ประชุม
50
บ้านพี่ถนอม ยังเจริญ     
16 - 19 พฤษภาคม 2559 คลองนิยมยาตรา  
อบรม ศพก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านนายถนอม ยังเจริญ     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 - 18 พฤษภาคม 2559 บางพลีใหญ่  
การปลูกผักบุ้งในน้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 - 12 พฤษภาคม 2559 บางแก้ว  
การปลูกผักบุ้งในน้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
12 พฤษภาคม 2559 บางปลา  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
13 - 17 พฤษภาคม 2559 บางโฉลง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 พฤษภาคม 2559 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 - 12 พฤษภาคม 2559 หนองปรือ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
195
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บางยอ  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางกะเจ้า  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางน้ำผึ้ง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางน้ำผึ้ง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางน้ำผึ้ง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 พฤษภาคม 2559 บางกระสอบ  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
4 พฤษภาคม 2559 บางกอบัว  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
270
 
3 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 นาเกลือ  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
17 พฤษภาคม 2559 บ้านคลองสวน  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
11 พฤษภาคม 2559 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
17 พฤษภาคม 2559 ในคลองบางปลากด  
การดูแลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
86
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 - 27 พฤษภาคม 2559 บางเสาธง  
การแปรรูปปลา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 - 27 พฤษภาคม 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปปลา (การทำปลาแดดเดียว ,การทำปลาร้า)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 - 27 พฤษภาคม 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การแปรรูปปลา ( การทำปลาแดดเดียว, การทำปลาร้า)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
18 เรื่อง
5 วิธี
1091
 
9 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 บางไผ่  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 บางกร่าง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
16 พฤษภาคม 2559 ไทรม้า  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 บางรักน้อย  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรักษ์ บุรุษพัฒพ์ สนง.เกษตร อ.เมือง 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 วัดชลอ  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10 พฤษภาคม 2559 วัดชลอ  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
4 พฤษภาคม 2559 บางกรวย  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17 พฤษภาคม 2559 บางกรวย  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10 พฤษภาคม 2559 บางสีทอง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
5 พฤษภาคม 2559 บางสีทอง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
11 พฤษภาคม 2559 บางขนุน  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17 พฤษภาคม 2559 บางขนุน  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
26 พฤษภาคม 2559 บางขุนกอง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10  12 พฤษภาคม 2559 บางขุนกอง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
11  27 พฤษภาคม 2559 บางคูเวียง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  12 พฤษภาคม 2559 บางคูเวียง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
13  6 พฤษภาคม 2559 มหาสวัสดิ์  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ     
14  27 พฤษภาคม 2559 มหาสวัสดิ์  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ     
15  27 พฤษภาคม 2559 ปลายบาง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
16  14 พฤษภาคม 2559 ปลายบาง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17  1 พฤษภาคม 2559 ศาลากลาง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  27 พฤษภาคม 2559 ศาลากลาง  
การเฝ้าระวังน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บางม่วง  
การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและน้ำเค็ม ประชาสัมพันธ์ลดทำนาปรัง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
18 พฤษภาคม 2559 บางแม่นาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริพร หมานสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 
17 พฤษภาคม 2559 บางเลน  
เพื่อถ่ายทอดความรู้กิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัญชลี คงสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
24 พฤษภาคม 2559 เสาธงหิน  
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาธงหิน เพื่อส่งเสริมการทำนาในกลุั่มและแปรรูปผลผลิตเกษตรฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ ศดปช.  นางอัญชลี คงสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 บางใหญ่  
การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและน้ำเค็ม ประชาสัมพันธ์ลดทำนาปรัง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
12 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียจากเชื้อบิวเวอร์เรียน้ำ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไล แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
122
 
4 คน
3 หน่วยงาน
16 - 19 พฤษภาคม 2559 บางบัวทอง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
10 พฤษภาคม 2559 บางรักใหญ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
2 - 4 พฤษภาคม 2559 บางคูรัด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
23 - 30 พฤษภาคม 2559 ละหาร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 ลำโพ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
3 - 4 พฤษภาคม 2559 พิมลราช  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
อบต.  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
2 - 4 พฤษภาคม 2559 บางรักพัฒนา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
2 คน
2 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 ไทรน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
11 พฤษภาคม 2559 ราษฎร์นิยม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
10 พฤษภาคม 2559 หนองเพรางาย  
การผลิตเห็ด  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
31 พฤษภาคม 2559 ไทรใหญ่  
การผลิตบัวบกปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
อบต.  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
13 พฤษภาคม 2559 ขุนศรี  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
17 พฤษภาคม 2559 คลองขวาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
16 พฤษภาคม 2559 ทวีวัฒนา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 บางตะไนย์  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
17 พฤษภาคม 2559 คลองพระอุดม  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
11 พฤษภาคม 2559 ท่าอิฐ  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
26 พฤษภาคม 2559 เกาะเกร็ด  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
17 พฤษภาคม 2559 อ้อมเกร็ด  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
24 พฤษภาคม 2559 คลองข่อย  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
17 พฤษภาคม 2559 บางพลับ  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
310
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
16 เรื่อง
2 วิธี
1652
 
16 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ปากกราน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 พฤษภาคม 2559 ภูเขาทอง  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 พฤษภาคม 2559 สำเภาล่ม  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13 พฤษภาคม 2559 สวนพริก  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
13 พฤษภาคม 2559 คลองตะเคียน  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 พฤษภาคม 2559 วัดตูม  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 หันตรา  
อบรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 พฤษภาคม 2559 ลุมพลี  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
10  10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านเกาะ  
อบรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59  
ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  6 พฤษภาคม 2559 คลองสวนพลู  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  3 พฤษภาคม 2559 เกาะเรียน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  10 พฤษภาคม 2559 บ้านป้อม  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  4 พฤษภาคม 2559 บ้านรุน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
292
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ท่าเรือ  
โ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 12 พฤษภาคม 2559 จำปา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 12 พฤษภาคม 2559 ท่าหลวง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านร่อม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 26 พฤษภาคม 2559 ศาลาลอย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 25 พฤษภาคม 2559 วังแดง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 26 พฤษภาคม 2559 โพธิ์เอน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 16 พฤษภาคม 2559 ปากท่า  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองขนาก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  17 - 26 พฤษภาคม 2559 ท่าเจ้าสนุก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 พฤษภาคม 2559 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 พฤษภาคม 2559 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บางบาล  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 พฤษภาคม 2559 วัดยม  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 พฤษภาคม 2559 ไทรน้อย  
การประกวดกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
4 พฤษภาคม 2559 สะพานไทย  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
4 พฤษภาคม 2559 มหาพราหมณ์  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12 พฤษภาคม 2559 กบเจา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านคลัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
17 พฤษภาคม 2559 พระขาว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
19 พฤษภาคม 2559 น้ำเต้า  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  18 พฤษภาคม 2559 ทางช้าง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  3 พฤษภาคม 2559 วัดตะกู  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  3 พฤษภาคม 2559 บางหลวง  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  19 พฤษภาคม 2559 บางหลวงโดด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14  10 พฤษภาคม 2559 บางหัก  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  17 พฤษภาคม 2559 บางชะนี  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  24 พฤษภาคม 2559 บ้านกุ่ม  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
832
 
6 คน
2 หน่วยงาน
18 - 20 พฤษภาคม 2559 บางปะหัน  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 ขยาย  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 บางเดื่อ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 เสาธง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
18 - 20 พฤษภาคม 2559 ทางกลาง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 - 23 พฤษภาคม 2559 บางเพลิง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10 พฤษภาคม 2559 หันสัง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 บางนางร้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 ตานิม  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  10 - 13 พฤษภาคม 2559 ทับน้ำ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านม้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  18 - 20 พฤษภาคม 2559 ขวัญเมือง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  18 - 20 พฤษภาคม 2559 บ้านลี่  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  23 - 27 พฤษภาคม 2559 โพธิ์สามต้น  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  10 - 13 พฤษภาคม 2559 พุทเลา  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  21 - 23 พฤษภาคม 2559 ตาลเอน  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  21 - 23 พฤษภาคม 2559 บ้านขล้อ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 - 16 พฤษภาคม 2559 ภาชี  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 26 พฤษภาคม 2559 โคกม่วง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ระโสม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำใส  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 12 พฤษภาคม 2559 ดอนหญ้านาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 25 พฤษภาคม 2559 ไผ่ล้อม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 13 พฤษภาคม 2559 กระจิว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 26 พฤษภาคม 2559 พระแก้ว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ลำตาเสา  
การทำปุ๋ยหมักลดต้นทุนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 บ่อตาโล่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังน้อย  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ลำไทร  
การทำปุ๋ยหมักลดต้นทุนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 29 พฤษภาคม 2559 สนับทึบ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 พยอม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
25 พฤษภาคม 2559 หันตะเภา  
การขยายพันธ์พืชและการทำปุ๋ยสรรสิ่ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังจุฬา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ข้าวงาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  15 - 24 พฤษภาคม 2559 ชะแมบ  
การปลูกผักในตระกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
380
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 พฤษภาคม 2559 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 พฤษภาคม 2559 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
11  1 พฤษภาคม 2559 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  1 - 31 พฤษภาคม 2559 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
14  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
15  1 - 30 พฤษภาคม 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 บางซ้าย  
หยุดเผาตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤษภาคม 2559 แก้วฟ้า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 เต่าเล่า  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 ปลายกลัด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2559 เทพมงคล  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 วังพัฒนา  
หยุดเผาตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
197
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 คานหาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านช้าง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 พฤษภาคม 2559 สามบัณฑิต  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
1 พฤษภาคม 2559 บ้านหีบ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 พฤษภาคม 2559 หนองไม้ซุง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 พฤษภาคม 2559 อุทัย  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 พฤษภาคม 2559 เสนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
18 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำส้ม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
18 พฤษภาคม 2559 โพสาวหาญ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  10 พฤษภาคม 2559 ธนู  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  12 พฤษภาคม 2559 ข้าวเม่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 หัวไผ่  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
3 พฤษภาคม 2559 กะทุ่ม  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 พฤษภาคม 2559 มหาราช  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
4 พฤษภาคม 2559 น้ำเต้า  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 พฤษภาคม 2559 บางนา  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 พฤษภาคม 2559 โรงช้าง  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 พฤษภาคม 2559 เจ้าปลุก  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12 พฤษภาคม 2559 พิตเพียน  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านนา  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  27 พฤษภาคม 2559 บ้านขวาง  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  3 พฤษภาคม 2559 ท่าตอ  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  31 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
335
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 บ้านแพรก  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
26 พฤษภาคม 2559 สำพะเนียง  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
25 พฤษภาคม 2559 คลองน้อย  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 พฤษภาคม 2559 สองห้อง  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 อำเภอ
30 เรื่อง
5 วิธี
4134
 
35 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 จรเข้ร้อง  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 ไชยภูมิ  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 ชัยฤทธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤษภาคม 2559 เทวราช  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤษภาคม 2559 ราชสถิตย์  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 ไชโย  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 หลักฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 ชะไว  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 ตรีณรงค์  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 อ่างแก้ว  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 พฤษภาคม 2559 อินทประมูล  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 พฤษภาคม 2559 บางพลับ  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
สาธิต
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
18 พฤษภาคม 2559 หนองแม่ไก่  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10 พฤษภาคม 2559 รำมะสัก  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
19 พฤษภาคม 2559 บางระกำ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12 พฤษภาคม 2559 โพธิ์รังนก  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10 พฤษภาคม 2559 องครักษ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 พฤษภาคม 2559 โคกพุทรา  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  18 พฤษภาคม 2559 ยางช้าย  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  25 พฤษภาคม 2559 บ่อแร่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  3 พฤษภาคม 2559 ทางพระ  
การเพาะเห็ดถุง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  25 พฤษภาคม 2559 สามง่าม  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  11 พฤษภาคม 2559 บางเจ้าฉ่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  3 พฤษภาคม 2559 คำหยาด  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
470
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 แสวงหา  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
10 พฤษภาคม 2559 ศรีพราน  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านพราน  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
18 พฤษภาคม 2559 วังน้ำเย็น  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
19 พฤษภาคม 2559 สีบัวทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
11 พฤษภาคม 2559 ห้วยไผ่  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
13 พฤษภาคม 2559 จำลอง  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
5 คน
4 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ไผ่จำศิล  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 พฤษภาคม 2559 ศาลเจ้าโรงทอง  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
12 พฤษภาคม 2559 ไผ่ดำพัฒนา  
การตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 สาวร้องไห้  
อบรม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11 พฤษภาคม 2559 ท่าช้าง  
การตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 พฤษภาคม 2559 ยี่ล้น  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 พฤษภาคม 2559 บางจัก  
ถ่ายทอดให้ความรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ห้วยคันแหลน  
อบรม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 พฤษภาคม 2559 คลองขนาก  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  10 พฤษภาคม 2559 ไผ่วง  
การตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  2 พฤษภาคม 2559 สี่ร้อย  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
12  3 พฤษภาคม 2559 ม่วงเตี้ย  
ถ่ยทอดความรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  6 พฤษภาคม 2559 หัวตะพาน  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
14  3 - 31 พฤษภาคม 2559 หลักแก้ว  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  2 พฤษภาคม 2559 ตลาดใหม่  
ถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
355
 
7 คน
1 หน่วยงาน
16 - 20 พฤษภาคม 2559 สามโก้  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนฯ  
บรรยาย
60
ในพื้นที่  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 สามโก้  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตและแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
23 พฤษภาคม 2559 ราษฎรพัฒนา  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนฯ  
บรรยาย
80
ในพื้นที่  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 พฤษภาคม 2559 ราษฎรพัฒนา  
ผลการดำเนินงานตามมาตรการที่1และ4  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
2 - 6 พฤษภาคม 2559 อบทม  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตและแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การช่วยเหลือเกาตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 พฤษภาคม 2559 มงคลธรรมนิมิต  
การช่วยเหลือเกาตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
291
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 5 อำเภอ
20 เรื่อง
4 วิธี
1716
 
22 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 กกโก  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความค้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 กกโก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 พฤษภาคม 2559 เขาพระงาม  
สำรวจแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 เขาสามยอด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 โคกกะเทียม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
4 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  1 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
สถานที่ดำเนินโครงการ     
11  17 พฤษภาคม 2559 งิ้วราย  
การตัดอต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 พฤษภาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  19 พฤษภาคม 2559 ตะลุง  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  12 พฤษภาคม 2559 ท่าแค  
สำรวจแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 พฤษภาคม 2559 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  11 พฤษภาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  11 พฤษภาคม 2559 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  18 พฤษภาคม 2559 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  11 พฤษภาคม 2559 ท้ายตลาด  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  18 พฤษภาคม 2559 ป่าตาล  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  1 พฤษภาคม 2559 พรหมมาสตร์  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสินค้าเกษตร  
บรรยาย
250
ศพก      
25  4 พฤษภาคม 2559 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
26  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ถนนใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ถนนใหญ่  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
15 เรื่อง
 
1245
 
8 คน
2 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2559 พัฒนานิคม  
การจำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 26 พฤษภาคม 2559 ช่องสาริกา  
การปลูกข้าวโพดหวาน, ระบบน้ำ, การดูแลรักษา  
บรรยาย
22
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 - 17 พฤษภาคม 2559 มะนาวหวาน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
24
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ดีลัง  
ปลูกผักไร้ดิน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 23 พฤษภาคม 2559 โคกสลุง  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
50
ศาลาเศรษฐกิจพอเพียง  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 พฤษภาคม 2559 ชอนน้อย  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
บ้านเลขที่ 4  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
27 พฤษภาคม 2559 ห้วยขุนราม  
ปลูกผักชี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 - 17 พฤษภาคม 2559 น้ำสุด  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
9
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
236
 
7 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 โคกสำโรง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2559 เกาะแก้ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
27 พฤษภาคม 2559 คลองเกตุ  
การจัดเวทีชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
250
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2559 สะแกราบ  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2559 สะแกราบ  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 เพนียด  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  4 พฤษภาคม 2559 วังเพลิง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  11 พฤษภาคม 2559 ดงมะรุม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
0
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  4 พฤษภาคม 2559 วังขอนขว้าง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  2 พฤษภาคม 2559 วังจั่น  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย (ถั่วเขียว)  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  2 พฤษภาคม 2559 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  2 พฤษภาคม 2559 หนองแขม  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
1060
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
อบต.     
3 พฤษภาคม 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ม่วงค่อม  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
18 พฤษภาคม 2559 มะกอกหวาน  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 พฤษภาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 พฤษภาคม 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 พฤษภาคม 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  16 พฤษภาคม 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  11 พฤษภาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 พฤษภาคม 2559 ชัยบาดาล  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  10 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 พฤษภาคม 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
759
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ท่าวุ้ง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 พฤษภาคม 2559 บางคู้  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
25 พฤษภาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 พฤษภาคม 2559 บางลี่  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
3 พฤษภาคม 2559 บางงา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2559 โคกสลุด  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2559 เขาสมอคอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
10 พฤษภาคม 2559 หัวสำโรง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 พฤษภาคม 2559 ลาดสาลี่  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  11 พฤษภาคม 2559 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  13 พฤษภาคม 2559 มุจลินท์  
การเพาะเห็ดนางห้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านทราย  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านกล้วย  
ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 พฤษภาคม 2559 ดงพลับ  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านชี  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
24 พฤษภาคม 2559 พุคา  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
24 พฤษภาคม 2559 หินปัก  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 พฤษภาคม 2559 บางพึ่ง  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19 พฤษภาคม 2559 หนองทรายขาว  
การเตรียมเมล็ดพันธิ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  17 พฤษภาคม 2559 บางกะพี้  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  11 พฤษภาคม 2559 หนองเต่า  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  24 พฤษภาคม 2559 โพนทอง  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 พฤษภาคม 2559 บางขาม  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  24 พฤษภาคม 2559 ดอนดึง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  11 พฤษภาคม 2559 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  18 พฤษภาคม 2559 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  19 พฤษภาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  19 พฤษภาคม 2559 มหาสอน  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  17 พฤษภาคม 2559 เชียงงา  
การทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  11 พฤษภาคม 2559 หนองเมือง  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  19 พฤษภาคม 2559 สนามแจง  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
8 เรื่อง
 
600
 
10 คน
4 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 ท่าหลวง  
การดูแลบำรุงรักษาแปลงอ้อยตอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 พฤษภาคม 2559 แก่งผักกูด  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
25 พฤษภาคม 2559 ซับจำปา  
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ทะเลวังวัด  
แนะนำการวางระบบน้ำหยดในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
2 พฤษภาคม 2559 หัวลำ  
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
201
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
5 - 6 พฤษภาคม 2559 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10 - 11 พฤษภาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 พฤษภาคม 2559 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 โคกเจริญ  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ     
18 พฤษภาคม 2559 ยางราก  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2559 หนองมะค่า  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
ประชุม
50
ศาลาSML     
19 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
24 พฤษภาคม 2559 โคกแสมสาร  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ลำสนธิ  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
11 พฤษภาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
12 พฤษภาคม 2559 หนองรี  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
13 พฤษภาคม 2559 กุดตาเพชร  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
17 พฤษภาคม 2559 เขารวก  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
17 พฤษภาคม 2559 เขาน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
58 เรื่อง
4 วิธี
5861
 
48 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2559 บางมัญ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ต.บางมัญ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 พฤษภาคม 2559 โพกรวม  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ต.ม่วงหมู่  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ม่วงหมู่  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ต.ม่วงหมู่  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 พฤษภาคม 2559 หัวไผ่  
ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี 2559  
บรรยาย
30
ต.หัวไผ่  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ต้นโพธิ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 จักรสีห์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางกระบือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
4 คน
2 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 พฤษภาคม 2559 ไม้ดัด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 พฤษภาคม 2559 เชิงกลัด  
เวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำเพื่อการปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 พฤษภาคม 2559 โพชนไก่  
เวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำเพื่อการปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 พฤษภาคม 2559 แม่ลา  
ภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านจ่า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 พฤษภาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 พฤษภาคม 2559 สระแจง  
ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 สระแจง  
ภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
181
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 - 20 พฤษภาคม 2559 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 พฤษภาคม 2559 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 พฤษภาคม 2559 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 31 พฤษภาคม 2559 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
20 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าข้าม  
ติดตามการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  3 พฤษภาคม 2559 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  11 - 20 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  3 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
256
 
2 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 พระงาม  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 19 พฤษภาคม 2559 พรหมบุรี  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 25 พฤษภาคม 2559 บางน้ำเชี่ยว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านหม้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านแป้ง  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 18 พฤษภาคม 2559 หัวป่า  
การปลูกและการดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 โรงช้าง  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
385
 
4 คน
1 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2559 ถอนสมอ  
อบรม ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2559 วิหารขาว  
ปฏิบัติการดูแลก่อนและหลังเก็บเกี่ยว  
ประชุม
14
อบต.     
8 พฤษภาคม 2559 พิกุลทอง  
การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าช้าง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 อินทร์บุรี  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
อบต.  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 พฤษภาคม 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการปลูกใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 พฤษภาคม 2559 ทับยา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 พฤษภาคม 2559 งิ้วราย  
ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 พฤษภาคม 2559 ชีน้ำร้าย  
ส่งเสริมการแปรรูปแหนมเห็ด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
12 พฤษภาคม 2559 ท่างาม  
ส่งเสริมการปลูกคะน้าเพื่อการค้า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
16 พฤษภาคม 2559 น้ำตาล  
ส่งเสริมการแปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 พฤษภาคม 2559 ทองเอน  
การลดการเผาตอซังทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยชัน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในรูปแปลงใหญ่  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  26 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ชัย  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวันทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
650
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
28 เรื่อง
2 วิธี
2012
 
19 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 ปากเพรียว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 ดาวเรือง  
การเพาะปลูกเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
19 พฤษภาคม 2559 นาโฉง  
การพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
9 พฤษภาคม 2559 โคกสว่าง  
การทำขนมเทียนแก้ว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11 พฤษภาคม 2559 หนองโน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
2 พฤษภาคม 2559 หนองยาว  
การทำซาลาเปา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
24 พฤษภาคม 2559 ปากข้าวสาร  
การปลูกพืชฤดุแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
12 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
13 พฤษภาคม 2559 กุดนกเปล้า  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  17 พฤษภาคม 2559 ตลิ่งชัน  
การเพาะปลูกเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  18 พฤษภาคม 2559 ตะกุด  
การเพาะปลูกเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
550
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ทับกวาง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
4 พฤษภาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศพก.  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10 พฤษภาคม 2559 ห้วยแห้ง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11 พฤษภาคม 2559 ท่าคล้อ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
12 พฤษภาคม 2559 หินซ้อน  
การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านธาตุ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านป่า  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12 พฤษภาคม 2559 ท่าตูม  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12 พฤษภาคม 2559 ชะอม  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  12 พฤษภาคม 2559 สองคอน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  13 พฤษภาคม 2559 เตาปูน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  16 พฤษภาคม 2559 ชำผักแพว  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  16 พฤษภาคม 2559 ท่ามะปราง  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
650
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 หนองแค  
การตรวจสารพิษตกค้างในพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
19 พฤษภาคม 2559 กุ่มหัก  
การตรวจสารพิษตกค้างในพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
15 พฤษภาคม 2559 คชสิทธิ์  
การปลูกพืชปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 พฤษภาคม 2559 โคกแย้  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18 พฤษภาคม 2559 บัวลอย  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18 พฤษภาคม 2559 ไผ่ต่ำ  
การผลิตดอกไม้แห้งและการจัดช่อ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
19 พฤษภาคม 2559 โพนทอง  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
19 พฤษภาคม 2559 ห้วยขมิ้น  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  20 พฤษภาคม 2559 ห้วยทราย  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  18 พฤษภาคม 2559 หนองไข่น้ำ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจณ์นีย์ โล้นทีชัย  
12  20 พฤษภาคม 2559 หนองแขม  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  20 พฤษภาคม 2559 หนองจิก  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  20 พฤษภาคม 2559 หนองจรเข้  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  19 พฤษภาคม 2559 หนองนาก  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  20 พฤษภาคม 2559 หนองปลาหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  20 พฤษภาคม 2559 หนองปลิง  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  20 พฤษภาคม 2559 หนองโรง  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
1110
 
7 คน
2 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 หนองหมู  
การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค  
บรรยาย
30
โรงเรียนวัดสร้างบุญ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านลำ  
การทำนาลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
อบต.  นายเรวัช มัชฌิกะ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านลำ  
เวทีแลกเปลี่ยน  
บรรยาย
20
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
30 พฤษภาคม 2559 คลองเรือ  
การปลูกและการดูแลมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
10 พฤษภาคม 2559 วิหารแดง  
การทำนาลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
17 พฤษภาคม 2559 หนองสรวง  
การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
31 พฤษภาคม 2559 เจริญธรรม  
การปลูกและการดูแลมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
4 คน
3 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 หนองแซง  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 หนองควายโซ  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 พฤษภาคม 2559 หนองหัวโพ  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤษภาคม 2559 หนองสีดา  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 หนองกบ  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2559 ไก่เส่า  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 พฤษภาคม 2559 โคกสะอาด  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤษภาคม 2559 ม่วงหวาน  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 เขาดิน  
การลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 บ้านหมอ  
คัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
24 พฤษภาคม 2559 บางโขมด  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
18 พฤษภาคม 2559 สร่างโศก  
ข้าวดีดข้าวเด้ง  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
17 พฤษภาคม 2559 ตลาดน้อย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
25 พฤษภาคม 2559 หรเทพ  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
34
ศาลาวัด  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
26 พฤษภาคม 2559 โคกใหญ่  
การบังคับมะม่วงออกช่อ  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
24 พฤษภาคม 2559 ไผ่ขวาง  
การผลิตเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
24 พฤษภาคม 2559 บ้านครัว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
25 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
313
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 ดอนพุด  
การปรับหน้าดิน  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 ไผ่หลิ่ว  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 บ้านหลวง  
การปลูก  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 ดงตะงาว  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 หนองโดน  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตรชัย มามั่งคั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
17 พฤษภาคม 2559 บ้านกลับ  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
18 พฤษภาคม 2559 ดอนทอง  
การป้องกันและดูแลถั่วเหลือง  
บรรยาย
245
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านโปร่ง  
การผลิตพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
345
 
4 คน
3 หน่วยงาน
2 - 6 พฤษภาคม 2559 พระพุทธบาท  
อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน  ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
11 พฤษภาคม 2559 ธารเกษม  
การปลูกข้าวโพดเพื่อการค้า  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร  ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 นายาว  
อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์รวบรวมผลผลิตพืชผักและศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลนายาว  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
31 พฤษภาคม 2559 พุคำจาน  
ศัตรูมะพร้าวและการกำจัด  
บรรยาย
40
อบต.  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
26 พฤษภาคม 2559 เขาวง  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
บรรยาย
40
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยป่าหวาย  
การไถกลบต้นข้าวโพด  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
17 พฤษภาคม 2559 พุกร่าง  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
25 พฤษภาคม 2559 หนองแก  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
330
 
4 คน
3 หน่วยงาน
30 พฤษภาคม 2559 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
11 พฤษภาคม 2559 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
23 พฤษภาคม 2559 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
25 พฤษภาคม 2559 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
13 พฤษภาคม 2559 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
23 พฤษภาคม 2559 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10 พฤษภาคม 2559 พระยาทด  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาวัสดุ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
9 พฤษภาคม 2559 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาวัสดุ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
10  24 พฤษภาคม 2559 เริงราง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  26 พฤษภาคม 2559 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  11 พฤษภาคม 2559 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาวัสดุ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
370
 
5 คน
3 หน่วยงาน
16 - 20 พฤษภาคม 2559 มวกเหล็ก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 มิตรภาพ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 พฤษภาคม 2559 หนองย่างเสือ  
การทำเชื้อราเมธาไรเซียม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
30 พฤษภาคม 2559 ลำสมพุง  
การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
12 พฤษภาคม 2559 ลำพญากลาง  
การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
25 พฤษภาคม 2559 ซับสนุ่น  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดกระบวนการเรียนรู้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 แสลงพัน  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
18 พฤษภาคม 2559 คำพราน  
เทคนิคการให้น้ำแบบน้ำหยด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพัฒน์ พิทักษ์  
17 พฤษภาคม 2559 วังม่วง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 เขาดินพัฒนา  
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
10 พฤษภาคม 2559 บ้านแก้ง  
การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 ผึ้งรวง  
อบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
11 พฤษภาคม 2559 พุแค  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยบง  
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
9 พฤษภาคม 2559 หน้าพระลาน  
การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
280
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
63 เรื่อง
2 วิธี
5178
 
45 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 พฤษภาคม 2559 เชิงเนิน  
ลดค่าใช้จ่ายใช้วัสดุพื้นบ้าน การทำไม้กวาดใช้เอง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 13 พฤษภาคม 2559 ตะพง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศพก     
16 - 20 พฤษภาคม 2559 ตะพง  
ตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 4 พฤษภาคม 2559 ตะพง  
ทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
100
ฝายน้ำล้น     
11 พฤษภาคม 2559 เพ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 แกลง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด     
5 พฤษภาคม 2559 บ้านแลง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
สาธิต
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤษภาคม 2559 นาตาขวัญ  
การผลิตมังคุดภายใต้ระบบGAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
12 พฤษภาคม 2559 เนินพระ  
การสำรวจศัตรูพืชในแปลงนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
10  29 พฤษภาคม 2559 กะเฉด  
ลดค่าใช้จ่ายใช้วัสดุพื้นบ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 พฤษภาคม 2559 ทับมา  
การผลิตดาวเรืองเชิงการค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ     
12  10 - 13 พฤษภาคม 2559 ทับมา  
การผลิตข้าวเกรียบผลไม้ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯปี2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศ.เรียนรู้ฯ     
13  4 พฤษภาคม 2559 ทับมา  
การผลิตพืชผักแบบปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศ.เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ     
14  26 พฤษภาคม 2559 น้ำคอก  
การปลูกมะละกอร่วมกับกล้วยไข่  
บรรยาย/ดูงาน
12
ศ.เรียนรู้ฯ     
15  24 พฤษภาคม 2559 น้ำคอก  
การใช้ 0-3-0 ในการปลูกมะละกอ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศ.เรียนรูฯ     
16  10 - 13 พฤษภาคม 2559 น้ำคอก  
การผลิตข้าวเกรียบผลไม้และข้าวเกรียบกุ้งตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯปี2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศ.เรียนรู้ฯ     
17  9 พฤษภาคม 2559 สำนักทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
สาธิต
167
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
16 เรื่อง
 
846
 
1 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 สำนักท้อน  
การกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 สำนักท้อน  
การประชุมคณะกรรมการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 พฤษภาคม 2559 พลา  
ประชุมคณะทำงาน อกม.  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 พลา  
ประชุมคณะทำงาน ศบกต  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 19 พฤษภาคม 2559 พลา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ     
4 พฤษภาคม 2559 บ้านฉาง  
ผลิตก้อนเห็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 บ้านฉาง  
ผ้าบาติก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ตำบลบ้านฉาง     
รวมอำเภอบ้านฉาง
3  ตำบล
7 เรื่อง
 
211
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 ทางเกวียน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
18 พฤษภาคม 2559 วังหว้า  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
10 พฤษภาคม 2559 ชากโดน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
17 พฤษภาคม 2559 เนินฆ้อ  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
17 พฤษภาคม 2559 กร่ำ  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11 พฤษภาคม 2559 ชากพง  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
3 พฤษภาคม 2559 กระแสบน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านนา  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
4 พฤษภาคม 2559 ทุ่งควายกิน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
10  11 พฤษภาคม 2559 กองดิน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11  18 พฤษภาคม 2559 คลองปูน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
12  3 พฤษภาคม 2559 พังราด  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
13  11 พฤษภาคม 2559 ปากน้ำกระแส  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
14  16 พฤษภาคม 2559 ห้วยยาง  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมควร พูลประดิษฐื สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15  12 พฤษภาคม 2559 สองสลึง  
การเก็บเกี่ยวมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอแกลง
15  ตำบล
2 เรื่อง
 
730
 
6 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 บ้านค่าย  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ประชุม
40
คลองยายล้ำ  นายวินัย ดวงจันทร์  
18 พฤษภาคม 2559 หนองละลอก  
การป้องกันเพลี้ยไฟในนาข้าวการสำรวจเพลี้ยไฟ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา เสียงเสนาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
9 พฤษภาคม 2559 หนองตะพาน  
การผลิตปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นายเหลี่ยง แสงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
12 พฤษภาคม 2559 หนองตะพาน  
การเก็บเกี่ยวมังคุดให้มีคุณภาพ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอื้อน ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
16 พฤษภาคม 2559 ตาขัน  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอันทนา บังเกิด  
13 พฤษภาคม 2559 บางบุตร  
การปลูก  
ประชุม
50
ศูนย์บริการ  นางอนงค์ ธรรมรัตน์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
17 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา เสียงเสนาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
2 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา เสียงเสนาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
27 พฤษภาคม 2559 ชากบก  
การทำป่ยและวิธีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
430
 
7 คน
3 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2559 ปลวกแดง  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
4 พฤษภาคม 2559 ตาสิทธิ์  
การวางระบบน้ำและการป้องกันกำจัดด้วงแรด  
บรรยาย
15
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
11 พฤษภาคม 2559 ละหาร  
วางแผนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
25
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบลละหาร  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
10 - 11 พฤษภาคม 2559 แม่น้ำคู้  
โครงการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดูงาน
100
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี,ศูนย์ถ่ายทอดฯ ตำบลชะอำ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
23 - 30 พฤษภาคม 2559 มาบยางพร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.มาบยางพร  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
16 - 19 พฤษภาคม 2559 หนองไร่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
255
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2559 น้ำเป็น  
ประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
3 พฤษภาคม 2559 น้ำเป็น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
16 - 19 พฤษภาคม 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนายอุดร สมบูรณ์  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำเป็น  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
17 พฤษภาคม 2559 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
11 พฤษภาคม 2559 ห้วยทับมอญ  
ประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านคลองหิน  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
2 - 4 พฤษภาคม 2559 ห้วยทับมอญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
10 พฤษภาคม 2559 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
8
ห้องประชุมมัจฉา ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
6 พฤษภาคม 2559 ชำฆ้อ  
ประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลตำบลชำฆ้อ  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
10  4 พฤษภาคม 2559 ชำฆ้อ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
11  23 - 30 พฤษภาคม 2559 ชำฆ้อ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนขนุน  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
12  18 พฤษภาคม 2559 เขาน้อย  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
13  23 พฤษภาคม 2559 เขาน้อย  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักตำบลเขาน้อย  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
รวมอำเภอเขาชะเมา
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
398
 
2 คน
3 หน่วยงาน
10 - 13 พฤษภาคม 2559 นิคมพัฒนา  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.มะขามคู่     
18 พฤษภาคม 2559 นิคมพัฒนา  
ประชุม ศบกต.นิคมพัฒนา  
ประชุม
16
อบต.     
16 - 19 พฤษภาคม 2559 มาบข่า  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.มะขามคู่     
9 พฤษภาคม 2559 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.มาบข่า  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 4 พฤษภาคม 2559 พนานิคม  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.มะขามคู่     
11 พฤษภาคม 2559 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 30 พฤษภาคม 2559 มะขามคู่  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.มะขามคู่     
18 พฤษภาคม 2559 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
264
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 7 อำเภอ
52 เรื่อง
9 วิธี
3134
 
19 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
19 พฤษภาคม 2559 บางกระเบา  
การรณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
19 พฤษภาคม 2559 บางเตย  
การรณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมาลี ป้อมปัง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 พฤษภาคม 2559 บางยาง  
การรณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
16 พฤษภาคม 2559 บางแตน  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาลี ป้อมปัง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 พฤษภาคม 2559 บางพลวง  
การรณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 พฤษภาคม 2559 บางปลาร้า  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
19 พฤษภาคม 2559 บางขาม  
การเตรียมดินแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
16 พฤษภาคม 2559 กระทุ่มแพ้ว  
การเตรียมดินแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
405
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
405
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 ท่าช้าง  
ส่งเสริมการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
16 พฤษภาคม 2559 บ้านใหญ่  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 พฤษภาคม 2559 วังกระโจม  
การปลูกและการดูแลรักษาเห็ดนางฟ้่าภูฐาน  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 พฤษภาคม 2559 ท่าทราย  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดกับนาข้าว  
สาธิต
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่  นางสาวปิยจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 พฤษภาคม 2559 ดอนยอ  
ส่งเสริมการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
39
อบต.  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11 พฤษภาคม 2559 ศรีจุฬา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
10
ที่ทำการกลุ่มปลูกพืชในฤดูแล้ง  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12 พฤษภาคม 2559 ดงละคร  
การผลิตปุ๋ยหมักจากพืช  
สาธิต
20
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 พฤษภาคม 2559 ศรีนาวา  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
สาธิต
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิก  นางสาวปิยจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
30 พฤษภาคม 2559 สาริกา  
การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
16
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  24 พฤษภาคม 2559 หินตั้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  18 พฤษภาคม 2559 เขาพระ  
การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  18 พฤษภาคม 2559 พรหมณี  
การตัดแต่งกิ่งมะยงชิด  
บรรยาย
20
ต.พรหมณี  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
240
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 เกาะหวาย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
2 พฤษภาคม 2559 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
3 พฤษภาคม 2559 ปากพลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
3 พฤษภาคม 2559 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 พฤษภาคม 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
10 พฤษภาคม 2559 หนองแสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
10 พฤษภาคม 2559 นาหินลาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
330
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 2 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
570
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 31 พฤษภาคม 2559 วัฒนานคร  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
30
นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 พฤษภาคม 2559 ท่าเกวียน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 พฤษภาคม 2559 ผักขะ  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10 พฤษภาคม 2559 โนนหมากเค็ง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
3 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำใส  
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
3 - 31 พฤษภาคม 2559 ช่องกุ่ม  
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกาตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองแวง  
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกาตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 แซร์ออ  
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองหมากฝ้าย  
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองตะเคียนบอน  
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  11 พฤษภาคม 2559 ห้วยโจด  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
450
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังสมบูรณ์  
โครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของขุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์)  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังสมบูรณ์  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังใหม่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังใหม่  
โครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของขุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 (ปลูกหญ้าเนเปียร์)  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
โครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของขุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภ)  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
1200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
1650
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2559 ป่งไฮ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนยาง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาประชาคม  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
27 พฤษภาคม 2559 ท่าสะอาด  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนยาง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศาลาประชาคม  นางวิลัย นันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
68
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
68
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โพธิ์กลาง  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองจะบก  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกสูง  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 มะเริง  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองระเวียง  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ปรุใหญ่  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2559 หมื่นไวย  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 พลกรัง  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หัวทะเล  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านเกาะ  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 พฤษภาคม 2559 พุดซา  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านโพธิ์  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 พฤษภาคม 2559 จอหอ  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกกรวด  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไชยมงคล  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองบัวศาลา  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 พฤษภาคม 2559 สุรนารี  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 พฤษภาคม 2559 สีมุม  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ตลาด  
โครงการตามแผมพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 พฤษภาคม 2559 พะเนา  
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองไข่น้ำ  
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
1550
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 แชะ  
การตลาดมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
3 พฤษภาคม 2559 เฉลียง  
การตลาดมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉนาภูมิ หงษ์สูง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
4 พฤษภาคม 2559 ครบุรี  
การปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่นาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
4 พฤษภาคม 2559 โคกกระชาย  
การตลาดมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉนาภูมิ หงษ์สูง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11 พฤษภาคม 2559 จระเข้หิน  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11 พฤษภาคม 2559 มาบตะโกเอน  
การผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12 พฤษภาคม 2559 อรพิมพ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11 พฤษภาคม 2559 ลำเพียก  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  3 พฤษภาคม 2559 ครบุรีใต้  
การปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่นาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจิรพรรณ พุ่มยี่สุ่น สำันักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  12 พฤษภาคม 2559 ตะแบกบาน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  12 พฤษภาคม 2559 สระว่านพระยา  
การตลาดมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
360
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านเหลื่อม  
การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 วังโพธิ์  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
15
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกกระเบื้อง  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช่อระกา  
การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
5
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 จักราช  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านน้ำซับ  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11 พฤษภาคม 2559 ทองหลาง  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย
160
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10 พฤษภาคม 2559 สีสุก  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านหินมงคล  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10 พฤษภาคม 2559 หนองขาม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านหนองขาม  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
24 พฤษภาคม 2559 หนองพลวง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศพก.หนองพลวง  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17 พฤษภาคม 2559 ศรีละกอ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10 พฤษภาคม 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11 พฤษภาคม 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 พฤษภาคม 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  4 พฤษภาคม 2559 คลองเมือง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  18 พฤษภาคม 2559 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  17 พฤษภาคม 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  12 พฤษภาคม 2559 หินโคน  
การดูแลรักษา  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  13 พฤษภาคม 2559 หินโคน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
485
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 20 พฤษภาคม 2559 โนนไทย  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ด่านจาก  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 กำปัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ค้างพลู  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 บ้านวัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 บัลลังก์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 สายออ  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ถนนโพธิ์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  2 - 20 พฤษภาคม 2559 มะค่า  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ประทาย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศพก.ตลาดไทร  นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 กระทุ่มราย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มปลูกผัก  นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 วังไม้แดง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มปลูกผัก  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 ตลาดไทร  
อบรมเกษตรกรเรื่องระบบน้ำ  
บรรยาย
50
ศพก.ตลาดไทร  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 หนองพลวง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มปลูกแคนตาลูป  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 หนองค่าย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มปลูกผัก  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 หันห้วยทราย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มปลูกผัก  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 ดอนมัน  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ตำบลดอนมัน  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
3 พฤษภาคม 2559 นางรำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
กลุ่มฯ  นายธนูศิลป์ พรมหนองแสน สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  3 พฤษภาคม 2559 โนนเพ็ด  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มฯ  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  13 พฤษภาคม 2559 ทุ่งสว่าง  
โครงการ พชภ.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านวังม่วง  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
12  3 พฤษภาคม 2559 โคกกลาง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มฯ  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  3 พฤษภาคม 2559 เมืองโดน  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
กลุ่มฯ  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
630
 
7 คน
2 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 สีคิ้ว  
การปรับปรุงโครงสร้างดินโดยการไถระเบิดดินดาน  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านหัน  
การไถระเบิดดินดาน  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
13 พฤษภาคม 2559 กฤษณา  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13 พฤษภาคม 2559 ลาดบัวขาว  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
13 พฤษภาคม 2559 หนองหญ้าขาว  
การใช้ท่อนมันฯพันธุ์ดีในการเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
19 พฤษภาคม 2559 กุดน้อย  
การไถระเบิดดินดาน  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
13 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำใส  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
13 พฤษภาคม 2559 วังโรงใหญ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13 พฤษภาคม 2559 มิตรภาพ  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  13 พฤษภาคม 2559 คลองไผ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
11  13 พฤษภาคม 2559 ดอนเมือง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  13 พฤษภาคม 2559 หนองบัวน้อย  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
520
 
9 คน
8 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
18 พฤษภาคม 2559 กลางดง  
การตรวจหาค่าวิเคราะห์ดนเพื่อลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
17 พฤษภาคม 2559 จันทึก  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
19 พฤษภาคม 2559 วังกะทะ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
19 พฤษภาคม 2559 หมูสี  
การเพิ่มผลผลิตด้วยการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
10 พฤษภาคม 2559 หนองสาหร่าย  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 พฤษภาคม 2559 ขนงพระ  
การแช่ท่อนพันธุ์ก่อนการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
28 พฤษภาคม 2559 โป่งตาลอง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดรอืมา  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10 พฤษภาคม 2559 คลองม่วง  
การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  10 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำแดง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการศูนย์เรียนรู้  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  2 พฤษภาคม 2559 วังไทร  
การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
12  19 พฤษภาคม 2559 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
520
 
6 คน
3 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 หนองบุนนาก  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
12 พฤษภาคม 2559 สารภี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 พฤษภาคม 2559 แหลมทอง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 พฤษภาคม 2559 ลุงเขว้า  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 วังน้ำเขียว  
การปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
3 พฤษภาคม 2559 วังหมี  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
อบต.  นายนันทิกา  จ่าพิชม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
4 พฤษภาคม 2559 ระเริง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี  
บรรยาย
50
อบต.  นายอาคม บุญวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
9 พฤษภาคม 2559 อุดมทรัพย์  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายจุล อ่อนพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
9 พฤษภาคม 2559 ไทยสามัคคี  
การผลิตเห็ด  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
รวมอำเภอวังน้ำเขียว
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เมืองยาง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี 2559  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เมืองยาง  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 กระเบื้องนอก  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี 2559  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 กระเบื้องนอก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
117
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ละหานปลาค้าว  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
170
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ละหานปลาค้าว  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี 2559  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โนนอุดม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี 2559  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โนนอุดม  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
607
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 ขุย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 พฤษภาคม 2559 ช่องแมว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤษภาคม 2559 ไพล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 12 อำเภอ
48 เรื่อง
5 วิธี
5732
 
52 คน
25 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 อิสาณ  
ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 พฤษภาคม 2559 เสม็ด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านบัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
3 พฤษภาคม 2559 สะแกโพรง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 พฤษภาคม 2559 สวายจีก  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
4 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 พฤษภาคม 2559 พระครู  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
แปลงนาเกษตรกร  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 พฤษภาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
19 พฤษภาคม 2559 หนองตาด  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  12 พฤษภาคม 2559 ลุมปุ๊ก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11  24 พฤษภาคม 2559 สองห้อง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  20 พฤษภาคม 2559 บัวทอง  
การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพุ่ม โกนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  19 พฤษภาคม 2559 ชุมเห็ด  
การปรับปรุงบำรุงดินและการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  4 พฤษภาคม 2559 หลักเขต  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  18 พฤษภาคม 2559 สะแกซำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  11 พฤษภาคม 2559 สะแกซำ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  10 พฤษภาคม 2559 กลันทา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18  25 พฤษภาคม 2559 กลันทา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
19  1 พฤษภาคม 2559 กระสัง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
20  26 พฤษภาคม 2559 เมืองฝาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
18  ตำบล
11 เรื่อง
 
830
 
11 คน
3 หน่วยงาน
3 - 4 พฤษภาคม 2559 คูเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ปะเคียบ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
16 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแพ  
รณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
12 พฤษภาคม 2559 พรสำราญ  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
17 - 27 พฤษภาคม 2559 หินเหล็กไฟ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง(ใช้นำน้อย)  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 หินเหล็กไฟ  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
18 - 19 พฤษภาคม 2559 ตูมใหญ่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นตุน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ตูมใหญ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ตำบลพรสำราญ  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองขมาร  
การปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
1030
 
6 คน
3 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 นางรอง  
การทำและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
24 พฤษภาคม 2559 สะเดา  
การดูแลรักษาพันธุ์พืช  
บรรยาย
22
ศาลาวัด  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
19 พฤษภาคม 2559 ชุมแสง  
การเตรียมแปลงปลูก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
26 พฤษภาคม 2559 หนองโบสถ์  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11 พฤษภาคม 2559 หนองกง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
18 พฤษภาคม 2559 ถนนหัก  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
2 พฤษภาคม 2559 หนองไทร  
การใช้พลังงานทดแทน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
25 พฤษภาคม 2559 ก้านเหลือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
25 พฤษภาคม 2559 บ้านสิงห์  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  2 - 27 พฤษภาคม 2559 ลำไทรโยง  
การใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  31 พฤษภาคม 2559 ทรัพย์พระยา  
การเลือกท่อนมันสำปะหลังที่เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12  2 พฤษภาคม 2559 หนองยายพิมพ์  
การดูแลรักษาความชื้นในดินแปลงพืชสวน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  27 พฤษภาคม 2559 หัวถนน  
การคัดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  12 พฤษภาคม 2559 ทุ่งแสงทอง  
การคัดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  4 พฤษภาคม 2559 หนองโสน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
13 เรื่อง
 
452
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2559 หนองกี่  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
2 พฤษภาคม 2559 เย้ยปราสาท  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
9 - 10 พฤษภาคม 2559 เมืองไผ่  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 พฤษภาคม 2559 ดอนอะราง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
5 - 6 พฤษภาคม 2559 โคกสว่าง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
5 - 6 พฤษภาคม 2559 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลลักษณ์ พุฒนอก  
2 - 4 พฤษภาคม 2559 ทุ่งกระเต็น  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
9 - 10 พฤษภาคม 2559 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
2 - 4 พฤษภาคม 2559 โคกสูง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  16 - 18 พฤษภาคม 2559 บุกระสัง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 13 พฤษภาคม 2559 ละหานทราย  
โครงการเพื่ออาหารกลางวัน  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกวิสรา มมประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ตาจง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิสัย บุตรสืบสาย สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 13 พฤษภาคม 2559 สำโรงใหม่  
โครงการเพื่ออาหารกลางวัน  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ปุยะติ
1 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองแวง  
โครงการเพื่ออาหารกลางวัน  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูเกียรติ หอมแม้น สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองตระครอง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกว่าน  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1350
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ประโคนชัย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 แสลงโทน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านไทร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ละเวี้ย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 จรเข้มาก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ปังกู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 โคกย่าง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 โคกม้า  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ไพศาล  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
10  2 - 27 พฤษภาคม 2559 ตะโกตาพิ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
11  2 - 27 พฤษภาคม 2559 เขาคอก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
12  2 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองบอน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
13  2 - 27 พฤษภาคม 2559 โคกมะขาม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
14  2 - 27 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
15  2 - 27 พฤษภาคม 2559 ประทัดบุ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
16  2 - 27 พฤษภาคม 2559 สี่เหลี่ยม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการเกษตร     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 พุทไธสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพจนีย์ พิมพ์มหา สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 พฤษภาคม 2559 พุทไธสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพจนีย์ พิมพ์มหา สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
11 พฤษภาคม 2559 มะเฟือง  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
แปลงปลูก  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
17 พฤษภาคม 2559 บ้านจาน  
การจัดทำแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
24 พฤษภาคม 2559 บ้านจาน  
การผลิตข้าวGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านเป้า  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านแวง  
การบำรุงรักษาต้นมะม่วง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านแวง  
การจัดทำแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  17 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
420
 
5 คน
3 หน่วยงาน
3 - 30 พฤษภาคม 2559 สตึก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 30 พฤษภาคม 2559 นิคม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
  นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
17 - 27 พฤษภาคม 2559 ทุ่งวัง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 เมืองแก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองใหญ่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 ร่อนทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
  นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
17 - 27 พฤษภาคม 2559 ดอนมนต์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 ชุมแสง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 ท่าม่วง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  3 - 30 พฤษภาคม 2559 สะแก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
  นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  17 - 27 พฤษภาคม 2559 สนามชัย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  17 - 27 พฤษภาคม 2559 กระสัง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
420
 
8 คน
2 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
23
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเห็ด  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเห็ด  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเห็ด  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 พฤษภาคม 2559 ปะคำ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเห็ด  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  11 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  20 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  4 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  26 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  25 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  19 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  5 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  17 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  13 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  12 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  10 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  6 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  18 พฤษภาคม 2559 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  4 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  6 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  5 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  10 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  11 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  12 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  13 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  18 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  19 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
33  25 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
34  20 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
35  17 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
36  18 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
37  10 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
38  20 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
39  24 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
40  25 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
41  17 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
42  13 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
43  12 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
44  11 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
45  6 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
46  27 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
47  26 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
48  4 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
49  5 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
50  31 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
51  19 พฤษภาคม 2559 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
52  26 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
53  10 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
54  19 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
55  25 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
56  4 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
57  5 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
58  6 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
8
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
59  11 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
60  12 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
61  17 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
62  13 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
63  18 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
64  20 พฤษภาคม 2559 หูทำนบ  
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด14  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
943
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
6 พฤษภาคม 2559 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
17 พฤษภาคม 2559 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
27 พฤษภาคม 2559 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
4 คน
4 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ห้วยราช  
การไถกลบฟางข้าว  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
11 พฤษภาคม 2559 สามแวง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18 พฤษภาคม 2559 ตาเสา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปราค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านตะโก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
25 พฤษภาคม 2559 สนวน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18 พฤษภาคม 2559 โคกเหล็ก  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางนางสุวรรณา ชาติชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
17 พฤษภาคม 2559 เมืองโพธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
25 พฤษภาคม 2559 ห้วยราชา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
6 คน
3 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 โนนสุวรรณ  
การผลิตข้าวหอมมะลิตามหลัก GAP  
ประชุม
100
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ     
16 - 20 พฤษภาคม 2559 โนนสุวรรณ  
อบรมเกษตรกรที่ีศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรบ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 โนนสุวรรณ  
การผลิตผักปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงปลูกผักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดภัย     
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ทุ่งจังหัน  
อบรมเกษตรกรที่ีศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรบ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 6 พฤษภาคม 2559 ทุ่งจังหัน  
การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 โกรกแก้ว  
อบรมเกษตรกรที่ศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรบ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว  
สาธิต
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 4 พฤษภาคม 2559 ดงอีจาน  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
30
     
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 3 พฤษภาคม 2559 หนองแวง  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านหนองแวง  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
25 พฤษภาคม 2559 ทองหลาง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
19 พฤษภาคม 2559 กู่สวนแตง  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
3 - 4 พฤษภาคม 2559 หนองเยือง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 เจริญสุข  
การฟอกย้อมผ้าฝ้าย  
บรรยาย
40
เจริญสุข  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
19 พฤษภาคม 2559 ตาเป๊ก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคมบ้านบัวตะเคียน  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
13 พฤษภาคม 2559 ตาเป๊ก  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม บ้านโคกโพธิ์  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
27 พฤษภาคม 2559 อีสานเขต  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10 พฤษภาคม 2559 ถาวร  
การทำปลาส้ม  
บรรยาย
40
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 14 อำเภอ
67 เรื่อง
6 วิธี
8255
 
66 คน
28 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 หัวเรือ  
การทำมะยม/มะม่วงแช่อิ่ม  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 หัวเรือ  
อบรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 หัวเรือ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2559 หนองขอน  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 หนองขอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2559 ปทุม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 ปทุม  
การทำมะยม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ขามใหญ่  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ขามใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 พฤษภาคม 2559 แจระแม  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 พฤษภาคม 2559 แจระแม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 พฤษภาคม 2559 หนองบ่อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 พฤษภาคม 2559 หนองบ่อ  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  18 พฤษภาคม 2559 ไร่น้อย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 พฤษภาคม 2559 ไร่น้อย  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  19 พฤษภาคม 2559 กระโสบ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  23 พฤษภาคม 2559 กระโสบ  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  23 พฤษภาคม 2559 กุดลาด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  24 พฤษภาคม 2559 กุดลาด  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  12 พฤษภาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  10 พฤษภาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  26 พฤษภาคม 2559 ปะอาว  
การทำมะยมแช่อิ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  24 พฤษภาคม 2559 ปะอาว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
1357
 
0 คน
0 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 นาคำ  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 แก้งกอก  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 เอือดใหญ่  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 วาริน  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 ลาดควาย  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
27 พฤษภาคม 2559 สงยาง  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
27 พฤษภาคม 2559 ตะบ่าย  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 คำไหล  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายวีรวัฒน์ ทองลอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
27 พฤษภาคม 2559 หนามแท่ง  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10  27 พฤษภาคม 2559 นาเลิน  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  27 พฤษภาคม 2559 ดอนใหญ่  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.นาคำ  นายวีรวัฒน์ ทองลอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอศรีเมืองใหม่
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
1100
 
6 คน
3 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 โขงเจียม  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศดปช.ตำบลโขงเจียม  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
21 พฤษภาคม 2559 ห้วยยาง  
การปลูก/การปฏิบัติดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศพก.ห้วยยาง  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
26 พฤษภาคม 2559 นาโพธิ์กลาง  
การปลูก/การปฏิบัติดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
17 พฤษภาคม 2559 หนองแสงใหญ่  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
17 พฤษภาคม 2559 ห้วยไผ่  
การเตรียมท่อนพันธุ์/แช่สารเคมี  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เขมราฐ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ขามป้อม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เจียด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองผือ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 นาแวง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แก้งเหนือ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองนกทา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองสิม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หัวนา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
6 คน
3 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 เมืองเดช  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 นาส่วง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 นาเจริญ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ทุ่งเทิง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 สมสะอาด  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 กุดประทาย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ตบหู  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 กลาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 แก้ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 พฤษภาคม 2559 ท่าโพธิ์ศรี  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  10 พฤษภาคม 2559 บัวงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 พฤษภาคม 2559 คำครั่ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  10 พฤษภาคม 2559 นากระแซง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  4 พฤษภาคม 2559 โพนงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  10 พฤษภาคม 2559 ป่าโมง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  6 พฤษภาคม 2559 โนนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
2900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 - 27 พฤษภาคม 2559 โซง  
การจัดการน้ำในแปลงเงาะ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
10 พฤษภาคม 2559 ยาง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 พฤษภาคม 2559 โดมประดิษฐ์  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระพล เตชะนา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
4 พฤษภาคม 2559 บุเปือย  
การดูแลบำรุงรักษาดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
5 พฤษภาคม 2559 สีวิเชียร  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
4 พฤษภาคม 2559 ยางใหญ่  
การทำมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอน้ำยืน 
11 พฤษภาคม 2559 เก่าขาม  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
339
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 27 พฤษภาคม 2559 โพนงาม  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 ห้วยข่า  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 คอแลน  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 นาโพธิ์  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองสะโน  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 โนนค้อ  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 บัวงาม  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านแมด  
โครงการ ศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
2000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ขุหลุ  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 พฤษภาคม 2559 กระเดียน  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11 พฤษภาคม 2559 เกษม  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 พฤษภาคม 2559 กุศกร  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 พฤษภาคม 2559 ขามเปี้ย  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 พฤษภาคม 2559 คอนสาย  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 พฤษภาคม 2559 โคกจาน  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11 พฤษภาคม 2559 นาพิน  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12 พฤษภาคม 2559 นาสะไม  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  25 พฤษภาคม 2559 โนนกุง  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  10 พฤษภาคม 2559 ตระการ  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  10 พฤษภาคม 2559 ตากแดด  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  17 พฤษภาคม 2559 ไหล่ทุ่ง  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  10 พฤษภาคม 2559 เป้า  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  10 พฤษภาคม 2559 เซเป็ด  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  24 พฤษภาคม 2559 สะพือ  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  12 พฤษภาคม 2559 หนองเต่า  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  17 พฤษภาคม 2559 ถ้ำแข้  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  17 พฤษภาคม 2559 ท่าหลวง  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  26 พฤษภาคม 2559 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  17 พฤษภาคม 2559 กุดยาลวน  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  17 พฤษภาคม 2559 บ้านแดง  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
23  12 พฤษภาคม 2559 คำเจริญ  
การเตรียมดิน/เตรียมพันธุ์ในการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
690
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ข้าวปุ้น  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 โนนสวาง  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
2 - 29 พฤษภาคม 2559 โนนสวาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2559 แก่งเค็ง  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
3 - 31 พฤษภาคม 2559 กาบิน  
การปรับเป็นเกษตรกรทางเลือก  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 พฤษภาคม 2559 กาบิน  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองทันน้ำ  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
5 คน
3 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ม่วงสามสิบ  
รณรงค์การงดเผาตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 กุดชมภู  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 พฤษภาคม 2559 ดอนจิก  
การเตรียมพื้นที่ทำนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 พฤษภาคม 2559 ทรายมูล  
การเตรียมพื้นที่ทำนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 พฤษภาคม 2559 นาโพธิ์  
การเตรียมพื้นที่ทำนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
1 พฤษภาคม 2559 โนนกลาง  
การเตรียมพื้นทำนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ไทร  
การเตรียมพื้นที่ทำนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ศรี  
การเตรียมพื้นที่สำหรับข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 พฤษภาคม 2559 ระเว  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 พฤษภาคม 2559 ไร่ใต้  
การเตรียมพื้นที่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  11 พฤษภาคม 2559 หนองบัวฮี  
การเตรียมพื้นที่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  10 พฤษภาคม 2559 อ่างศิลา  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  10 พฤษภาคม 2559 โนนกาหลง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  12 พฤษภาคม 2559 บ้านแขม  
การเตรียมพื้นที่ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
390
 
8 คน
2 หน่วยงาน
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ตาลสุม  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
16 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร  นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 จิกเทิง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองกุง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร  นางปฎิมา ทองสิงหา  
30 - 31 พฤษภาคม 2559 นาคาย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
2 - 6 พฤษภาคม 2559 คำหว้า  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
320
 
4 คน
3 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ไทร  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ม่วงใหญ่  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 สองคอน  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2559 สารภี  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 เหล่างาม  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 หนองไฮ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ค้อน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 โนนกาเล็น  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 โคกสว่าง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 โนนกลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 บอน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ขามป้อม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสำโรง
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
410
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 ดอนมดแดง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 พฤษภาคม 2559 เหล่าแดง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
11 พฤษภาคม 2559 ท่าเมือง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
10 พฤษภาคม 2559 คำไฮใหญ่  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
410
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองอ้ม  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจตุพร หอมเงิน  
2 - 31 พฤษภาคม 2559 นาเกษม  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 กุดเรือ  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกชำแระ  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี สายที  
2 - 31 พฤษภาคม 2559 นาห่อม  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
4 คน
2 หน่วยงาน
18 - 19 พฤษภาคม 2559 นาเยีย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
17 พฤษภาคม 2559 นาดี  
การเตรียมพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายประพัฒศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
19 พฤษภาคม 2559 นาเรือง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม สำนักนางเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 พฤษภาคม 2559 เหล่าเสือโก้ก  
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
30
ศบกต.  นายอภิรัฐ เอมกลาง  
18 พฤษภาคม 2559 เหล่าเสือโก้ก  
การทำนาแบบผสมสผาน  
บรรยาย
30
ศบกต.  นายอภิรัฐ เอมกลาง  
24 พฤษภาคม 2559 โพนเมือง  
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน     
18 พฤษภาคม 2559 โพนเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
18 พฤษภาคม 2559 แพงใหญ่  
จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลากลางบ้าน  นางราตรี ศรีบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
7 พฤษภาคม 2559 หนองบก  
วิธีจัดการระบบน้ำ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชายระวี เนตรบุตร เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
190
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 แก่งโดม  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ท่าช้าง  
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 บุ่งมะแลง  
การผลิตปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 สว่าง  
การผลิตปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 19 อำเภอ
49 เรื่อง
6 วิธี
16066
 
63 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
การจัดเวทีชุมส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อกระจายในชุมชน  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤษภาคม 2559 บ้านยาง  
แนะนำการตรวจภายในแปลงส่งเสริมการการ(ปลูกข้าว)  
บรรยาย
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 6 พฤษภาคม 2559 บ้านหัน  
ทอดองค์ความรู้แปรรูป  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2559 บ้านเดื่อ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมสิน สมบัติหหลาย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
8 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านเป้า  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 พฤษภาคม 2559 กุดเลาะ  
การผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาณิช ภูแลนปิว สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
1 - 27 พฤษภาคม 2559 โนนกอก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร สวงโท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
1 - 14 พฤษภาคม 2559 สระโพนทอง  
การทำไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสรรค์ ธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
1 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองข่า  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร สวงโท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
10  1 - 29 พฤษภาคม 2559 หนองโพนงาม  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมัย ใจเสมอ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
11  8 - 28 พฤษภาคม 2559 บ้านบัว  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
86
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  1 - 15 พฤษภาคม 2559 โนนทอง  
จัดงานชิมส้มโอ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทนงชัย อัยยะจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
รวมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
984
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกอก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 บ้านกอก  
การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองบัวบาน  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูก  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 หนองบัวบาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านขาม  
การดูแลแปลง ก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 บ้านขาม  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 กุดน้ำใส  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 30 พฤษภาคม 2559 กุดน้ำใส  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 15 พฤษภาคม 2559 หนองโดน  
การดูแลพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  16 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองโดน  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  1 - 15 พฤษภาคม 2559 ละหาน  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  16 - 30 พฤษภาคม 2559 ละหาน  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
ประชุม
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  20 - 28 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใหญ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
14  1 - 14 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใหญ่  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  1 - 16 พฤษภาคม 2559 หนองบัวโคก  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  21 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองบัวโคก  
การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  1 - 16 พฤษภาคม 2559 ส้มป่อย  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  22 - 30 พฤษภาคม 2559 ส้มป่อย  
การส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
15 เรื่อง
 
2300
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 - 13 พฤษภาคม 2559 วะตะแบก  
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี๒๕๕๙  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวอารยา สงวนบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 
2 - 6 พฤษภาคม 2559 ห้วยยายจิ๋ว  
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี๒๕๕๙  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง บริพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 นายางกลัก  
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี๒๕๕๙  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวอารยา สงวนบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 บ้านไร่  
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี๒๕๕๙  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวอารยา สงวนบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 
30 - 31 พฤษภาคม 2559 โป่งนก  
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี๒๕๕๙  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนัตทวิช สิทธิวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
รวมอำเภอเทพสถิต
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
3 คน
2 หน่วยงาน
24 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านแท่น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชน  นางเย็นจิต อ่อนพะไล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
3 - 31 พฤษภาคม 2559 สามสวน  
การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  
เสวนา
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
23 - 31 พฤษภาคม 2559 สามสวน  
การปลูกมะม่วง  
เสวนา
20
ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหมือดแอ่  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
2 - 30 พฤษภาคม 2559 บ้านเต่า  
การทำบัญชีของสมาชิกกลุ่มฯ  
เสวนา
35
ที่ทำการกลุ่ม  นางอร่ามศรี พลเดชา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
24 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองคู  
การใส่ปุ๋ยและดูแลปาล์มน้ำมัน  
เสวนา
7
แปลงสวนปลาล์ม  นางอร่ามศรี พลเดชา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
รวมอำเภอบ้านแท่น
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
112
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ช่องสามหมอ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองขาม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสวาสดิ์ ศรีบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 นาหนองทุ่ม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายอุดม คันสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านแก้ง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางจันทร์เพ็ญ เทวา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองสังข์  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางจรีพร บุญลือ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 หลุบคา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชาญวิทย์ ดวงแสงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 โคกกุง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางทองวิลัย พิทักษ์ชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 เก่าย่าดี  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายฉัตรชัย โชคเหมาะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ท่ามะไฟหวาน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายฉัตรชัย โชคเหมาะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
10  2 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอแก้งคร้อ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
3 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 คอนสาร  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางชาวิณี ทีนะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
24 - 27 พฤษภาคม 2559 ทุ่งพระ  
การปลุกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
10 พฤษภาคม 2559 โนนคูณ  
โรคที่เกิดในพริกและมะเขือ  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมัลลิกา จินดาจำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
9 พฤษภาคม 2559 ห้วยยาง  
การปลุกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
36
ศาลากลางบ้าน  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
9 พฤษภาคม 2559 ทุ่งลุยลาย  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
17 - 19 พฤษภาคม 2559 ดงบัง  
การดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรสา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 ทุ่งนาเลา  
โรคที่เกิดในพริกและมะเขือ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
11 - 25 พฤษภาคม 2559 ดงกลาง  
การปลูกพริกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสุนันทา แก้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
รวมอำเภอคอนสาร
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
371
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บ้านเจียง  
วิธีการดูแลรักษา  
บรรยาย
19
ศาลาวัด  นายธนพัต โพธิสิทธิประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
12 พฤษภาคม 2559 เจาทอง  
การเก็บมะขามหวาน  
บรรยาย
17
ศาลาวัด  นางสาวชัชฎาภรณ์ ตั้งพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
16 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
การป้องกันโรคที่เกิดจากข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์ชัย ชัยภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
18 พฤษภาคม 2559 แหลมทอง  
การดูแลรักษาหอมกระเทียม  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางพิสมัย สามัคคี สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
รวมอำเภอภักดีชุมพล
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
69
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองฉิม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ์ ละอองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ตาเนิน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ์ ละอองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 กะฮาด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ์ ละอองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 รังงาม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ์ ละอองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 
รวมอำเภอเนินสง่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 8 อำเภอ
43 เรื่อง
5 วิธี
4786
 
37 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 บุ่ง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ไก่คำ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาจิก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ปลาค้าว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 เหล่าพรวน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 สร้างนกทา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 คึมใหญ่  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาผือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 น้ำปลีก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาวัง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาหมอม้า  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 พฤษภาคม 2559 โนนโพธิ์  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
13  1 - 30 พฤษภาคม 2559 โนนหนามแท่ง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ห้วยไร่  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองมะแซว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤษภาคม 2559 กุดปลาดุก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ดอนเมย  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นายม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาแต้  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
640
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ชานุมาน  
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1580
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกสาร  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 คำเขื่อนแก้ว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกก่ง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
915
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ป่าก่อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
5195
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 หนองข่า  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
   
16 พฤษภาคม 2559 คำโพน  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านนิคม     
13 พฤษภาคม 2559 นาหว้า  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านห้วยงูเหลือม     
17 พฤษภาคม 2559 ลือ  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านชูชาติ     
11 พฤษภาคม 2559 ห้วย  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านหนองสะโน     
19 พฤษภาคม 2559 โนนงาม  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านนาเรือง     
12 พฤษภาคม 2559 นาป่าแซง  
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านนาถาวร     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 พนา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์/คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 จานลาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์/คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 จานลาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไม้กลอน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์/คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไม้กลอน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 พระเหลา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์/คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2559 อำนาจ  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
19 พฤษภาคม 2559 ดงมะยาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
25 พฤษภาคม 2559 เปือย  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
12 พฤษภาคม 2559 เปือย  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
31 พฤษภาคม 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
18 พฤษภาคม 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
11 พฤษภาคม 2559 ไร่ขี  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังขื  
24 พฤษภาคม 2559 ไร่ขี  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐ์สังข์  
13 พฤษภาคม 2559 แมด  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
10  10 พฤษภาคม 2559 แมด  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
11  17 พฤษภาคม 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน   นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
12  27 พฤษภาคม 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำเภอ
12 เรื่อง
3 วิธี
6570
 
17 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
12 พฤษภาคม 2559 หนองภัยศูนย์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
2 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ชัย  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
นาเกษตรกร     
16 - 19 พฤษภาคม 2559 หนองสวรรค์  
อยรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 พฤษภาคม 2559 หัวนา  
การเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้     
19 พฤษภาคม 2559 บ้านขาม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 พฤษภาคม 2559 นามะเฟือง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
21 - 29 พฤษภาคม 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 24 พฤษภาคม 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 27 พฤษภาคม 2559 โนนขมิ้น  
อบรมเพือเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  12 พฤษภาคม 2559 ลำภู  
การปลูกการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
แปลงนา     
12  26 พฤษภาคม 2559 กุดจิก  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  26 พฤษภาคม 2559 โนนทัน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนลงนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  20 - 31 พฤษภาคม 2559 นาคำไฮ  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  25 พฤษภาคม 2559 ป่าไม้งาม  
การเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้     
16  27 พฤษภาคม 2559 หนองหว้า  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนลงนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
960
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 - 13 พฤษภาคม 2559 นากลาง  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
11 พฤษภาคม 2559 ด่านช้าง  
การแปรรูปผักสมุนไพร  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศาลาวัด  นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
25 - 27 พฤษภาคม 2559 กุดดินจี่  
การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
25 - 26 พฤษภาคม 2559 ฝั่งแดง  
การผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อใช้ในไร่อ้อย  
สาธิต
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
25 - 27 พฤษภาคม 2559 เก่ากลอย  
การผลิตปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
18 - 19 พฤษภาคม 2559 โนนเมือง  
การผลิตเห็ดฟางเสริมรายได้  
ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 พฤษภาคม 2559 อุทัยสวรรค์  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
17 พฤษภาคม 2559 ดงสวรรค์  
การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
สาธิต
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 พฤษภาคม 2559 กุดแห่  
การผลิตเห็ดฟางเสริมรายได้  
สาธิต
65
อบต.  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
585
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 โนนสัง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 พฤษภาคม 2559 บ้านถิ่น  
การเตรียมดินและการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 พฤษภาคม 2559 หนองเรือ  
การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
19 พฤษภาคม 2559 กุดดู่  
การเตรียมดิน  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
27 พฤษภาคม 2559 บ้านค้อ  
การเตรียมดิน  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
4 พฤษภาคม 2559 โนนเมือง  
การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 พฤษภาคม 2559 โคกใหญ่  
การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
13 พฤษภาคม 2559 โคกม่วง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
26 พฤษภาคม 2559 นิคมพัฒนา  
การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
10  4 พฤษภาคม 2559 ปางกู่  
การเตรียมดินและการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 เมืองใหม่  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
5 - 6 พฤษภาคม 2559 ศรีบุญเรือง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใต้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
5 พฤษภาคม 2559 กุดสะเทียน  
แนวทางแก้ไขปัญหาพืชในฤดูแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2559 นากอก  
การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
4 พฤษภาคม 2559 โนนสะอาด  
การจัดเตรียมแปลงปลูกข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 ยางหล่อ  
การอบรมตามโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้บ้านนาแพง     
30 - 31 พฤษภาคม 2559 โนนม่วง  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาอเนกประสงค์ ม.10,12  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 หนองกุงแก้ว  
การอบรมตามโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้บ้านนาแพง  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10  30 พฤษภาคม 2559 หนองแก  
การดูแลอ้อยตอหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านหนองแกกลาง  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11  2 พฤษภาคม 2559 ทรายทอง  
การเลี้ยงปลาดุกในกะซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ ศพก ตำบลศรีบุญเรือง     
12  6 พฤษภาคม 2559 ทรายทอง  
การทำขนมจากข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก ตำบลศรีบุญเรือง     
13  12 - 13 พฤษภาคม 2559 หันนางาม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
หมู่ที่8     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
695
 
8 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บ้านโคก  
การผลิตผักบุ้งจีนปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวงศ์สถิตย์ ปานเจริญ เกษตรกร 
4 พฤษภาคม 2559 นาดี  
ข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤษภาคม 2559 นาดี  
ข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2559 ดงมะไฟ  
ข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 สุวรรณคูหา  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 บุญทัน  
ข้าวหอมมะลิ  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 กุดผึ้ง  
ข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสุวรรณคูหา
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
320
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาเหล่า  
การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาแก  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 นาแก  
การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
การผลิตไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 วังปลาป้อม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เทพคีรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
505
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ
40 เรื่อง
9 วิธี
3575
 
23 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 หมากแข้ง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
27 พฤษภาคม 2559 หมากแข้ง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
24 พฤษภาคม 2559 นิคมสงเคราะห์  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 พฤษภาคม 2559 นิคมสงเคราะห์  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านขาว  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 พฤษภาคม 2559 บ้านขาว  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24 พฤษภาคม 2559 บ้านตาด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  17 พฤษภาคม 2559 บ้านตาด  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  13 พฤษภาคม 2559 โนนสูง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  27 พฤษภาคม 2559 โนนสูง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  19 พฤษภาคม 2559 หมูม่น  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  17 พฤษภาคม 2559 หมูม่น  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  19 พฤษภาคม 2559 เชียงยืน  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  17 พฤษภาคม 2559 เชียงยืน  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  13 พฤษภาคม 2559 หนองนาคำ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
18  27 พฤษภาคม 2559 หนองนาคำ  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
19  27 พฤษภาคม 2559 กุดสระ  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  13 พฤษภาคม 2559 กุดสระ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  17 พฤษภาคม 2559 นาดี  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  24 พฤษภาคม 2559 นาดี  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  25 พฤษภาคม 2559 บ้านเลื่อม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  18 พฤษภาคม 2559 บ้านเลื่อม  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  19 พฤษภาคม 2559 เชียงพิณ  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  17 พฤษภาคม 2559 เชียงพิณ  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  17 พฤษภาคม 2559 สามพร้าว  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  19 พฤษภาคม 2559 สามพร้าว  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  17 พฤษภาคม 2559 หนองไฮ  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  24 พฤษภาคม 2559 หนองไฮ  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  27 พฤษภาคม 2559 นาข่า  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  13 พฤษภาคม 2559 นาข่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  18 พฤษภาคม 2559 บ้านจั่น  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  25 พฤษภาคม 2559 บ้านจั่น  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  13 พฤษภาคม 2559 หนองขอนกว้าง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  27 พฤษภาคม 2559 หนองขอนกว้าง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  25 พฤษภาคม 2559 โคกสะอาด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
38  18 พฤษภาคม 2559 โคกสะอาด  
การทำนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
39  19 พฤษภาคม 2559 นากว้าง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  17 พฤษภาคม 2559 นากว้าง  
การจัดทำแผนชุมชน (ประชารัฐ)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  13 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  27 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
6 เรื่อง
 
840
 
15 คน
4 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 กุดจับ  
การทำนาแบบหยอด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
13 พฤษภาคม 2559 ปะโค  
การแปรรูปข้าวเกรียบสมุนไพร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญทิพย์ ธรรมวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
13 พฤษภาคม 2559 ขอนยูง  
การบำรุงรักษาหน้ายางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก จันทรเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
17 พฤษภาคม 2559 เชียงเพ็ง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรอนงค์ เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
11 พฤษภาคม 2559 สร้างก่อ  
การทำนาแบบหยอด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดำรงค์ศักดิ์ ทรงอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
17 พฤษภาคม 2559 เมืองเพีย  
การทำนาแบบหยอด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
18 พฤษภาคม 2559 ตาลเลียน  
การทำนาแบบหยอด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริม เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
รวมอำเภอกุดจับ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
310
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 หมากหญ้า  
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
20
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 หมากหญ้า  
การเพิ่มผลผลิตบวบ  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองอ้อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
4 <