สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 กระทุ่มราย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ พันธ์สอาด สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
13 กันยายน 2559 หนองจอก  
การคัดเลือเมล็ดพพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
16 กันยายน 2559 คลองสิบ  
การัดการหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.     
15 กันยายน 2559 คลองสิบ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศจช.      
21 กันยายน 2559 คลองสิบสอง  
การคัดเลือเมล็ดพพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนาภรณ์ แช่มเย็น สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
15 กันยายน 2559 โคกแฝด  
ผลิตเชื่อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ ขันนอก สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
21 กันยายน 2559 คู้ฝั่งเหนือ  
ผลิตเชื่อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2559 ลำผักชี  
การคัดเลือเมล็ดพพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
14 กันยายน 2559 ลำต้อยติ่ง  
การบรรยายวิทยาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหนองจอก
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
247
 
5 คน
2 หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 คลองจั่น  
เยี่ยมเยียนเกษตร  
เสวนา
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
22 กันยายน 2559 หัวหมาก  
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตร  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
14 กันยายน 2559 หัวหมาก  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
8 กันยายน 2559 หัวหมาก  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตบางกะปิ
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
22
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 กันยายน 2559 ลาดกระบัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
22 กันยายน 2559 คลองสองต้นนุ่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
เสวนา
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
13 กันยายน 2559 คลองสองต้นนุ่น  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
6 กันยายน 2559 คลองสองต้นนุ่น  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกข้าว  
เสวนา
10
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
14 กันยายน 2559 คลองสามประเวศ  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
7 กันยายน 2559 คลองสามประเวศ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกข้าว  
เสวนา
8
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
21 กันยายน 2559 คลองสามประเวศ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
23 กันยายน 2559 ลำปลาทิว  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
10
แขวงลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
20 กันยายน 2559 ลำปลาทิว  
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
ลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
10  13 กันยายน 2559 ลำปลาทิว  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
10
แขวงลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
11  7 กันยายน 2559 ลำปลาทิว  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
5
แขวงลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
12  6 กันยายน 2559 ลำปลาทิว  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
ลำปลาทิว  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
13  15 กันยายน 2559 ทับยาว  
ประจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
14  7 กันยายน 2559 ขุมทอง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตลาดกระบัง
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
162
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 บางหว้า  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กันยายน 2559 บางด้วน  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 บางจาก  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2559 บางแวก  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2559 คลองขวาง  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตภาษีเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 กันยายน 2559 คลองกุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตบึงกุ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 กันยายน 2559 ประเวศ  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
21 กันยายน 2559 หนองบอน  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
21 กันยายน 2559 ดอกไม้  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตประเวศ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 สวนหลวง  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
10
สวนหลวง  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
9 กันยายน 2559 สวนหลวง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
10
สวนหลวง  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
21 กันยายน 2559 สวนหลวง  
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตสวนหลวง
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
21
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 สีกัน  
การขยายเชื่อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ     
รวมอำเภอเขตดอนเมือง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 ลาดพร้าว  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
5
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
20 กันยายน 2559 ลาดพร้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
20 กันยายน 2559 จรเข้บัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดพร้าว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
33
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 ทุ่งสองห้อง  
การปลูกกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนาภรณ์ แช่มเย็น สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหลักสี่
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2559 สายไหม  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
13 กันยายน 2559 ออเงิน  
วิทยาการในการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
12 กันยายน 2559 คลองถนน  
วิทยาการในการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตสายไหม
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 คันนายาว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตคันนายาว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
14
 
1 คน
1 หน่วยงาน
23 กันยายน 2559 สะพานสูง  
สำรวจแมลงศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
15 กันยายน 2559 สะพานสูง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
8 กันยายน 2559 สะพานสูง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกข้าว  
เสวนา
8
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
16 กันยายน 2559 สะพานสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสะพานสูง
1  ตำบล
4 เรื่อง
 
37
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2559 วังทองหลาง  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตวังทองหลาง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2559 สามวาตะวันตก  
การเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
กลุ่มเพาะเห็ดถุง  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
14 กันยายน 2559 บางชัน  
การเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
กลุ่มเพาะเห็ดถุง  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
13 กันยายน 2559 ทรายกองดิน  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
13 กันยายน 2559 ทรายกองดินใต้  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตคลองสามวา
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 อำเภอ
38 เรื่อง
7 วิธี
936
 
19 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 นครหลวง  
การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธาพร ละมัยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
29 กันยายน 2559 ท่าช้าง  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศณี ภาวะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 กันยายน 2559 บ่อโพง  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
19 กันยายน 2559 บ้านชุ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 กันยายน 2559 ปากจั่น  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
16 กันยายน 2559 บางระกำ  
การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธาพร ละมัยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
7 กันยายน 2559 บางพระครู  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
6 กันยายน 2559 แม่ลา  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
26 กันยายน 2559 หนองปลิง  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศณี ภาวะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  7 กันยายน 2559 คลองสะแก  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  23 กันยายน 2559 สามไถ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  29 กันยายน 2559 พระนอน  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
480
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 กันยายน 2559 ทะเลชุบศร  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
15 กันยายน 2559 กกโก  
แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 กันยายน 2559 โก่งธนู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
7 กันยายน 2559 เขาพระงาม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 กันยายน 2559 เขาสามยอด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14 กันยายน 2559 โคกกะเทียม  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กันยายน 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 กันยายน 2559 โคกตูม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กันยายน 2559 งิ้วราย  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  13 กันยายน 2559 ดอนโพธิ์  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  7 กันยายน 2559 ตะลุง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  14 กันยายน 2559 ท่าแค  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  1 กันยายน 2559 ท่าศาลา  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  7 กันยายน 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  7 กันยายน 2559 บางขันหมาก  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
16  14 กันยายน 2559 บ้านข่อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
17  13 กันยายน 2559 ท้ายตลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  6 กันยายน 2559 ป่าตาล  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  7 กันยายน 2559 พรหมมาสตร์  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  6 กันยายน 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาsml  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  1 กันยายน 2559 โพธิ์ตรุ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  20 กันยายน 2559 สี่คลอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
23  16 กันยายน 2559 ถนนใหญ่  
แมลงศัตรูข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
14 เรื่อง
 
930
 
12 คน
4 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 พัฒนานิคม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 - 23 กันยายน 2559 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ย, การผสมปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
55
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กันยายน 2559 มะนาวหวาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 30 กันยายน 2559 ดีลัง  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ม.1-7  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 กันยายน 2559 โคกสลุง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กันยายน 2559 ชอนน้อย  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
32
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กันยายน 2559 หนองบัว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 กันยายน 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 7  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 กันยายน 2559 น้ำสุด  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
560
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 โคกสำโรง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 เกาะแก้ว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 ถลุงเหล็ก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 หลุมข้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 ห้วยโป่ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 คลองเกตุ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 กันยายน 2559 ดงมะรุม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 กันยายน 2559 วังขอนขว้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 กันยายน 2559 วังจั่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 กันยายน 2559 หนองแขม  
แนะนำการดูแลรักษาหลังการใส่ปุ๋ยข้าวโพด  
ประชุม
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
675
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2559 ม่วงค่อม  
การปลูกมะกรูดเพื่อการค้าและแปรรูป  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2559 มะกอกหวาน  
การใช้สารชิวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
32
ศาลาวัด     
1 กันยายน 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 กันยายน 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 กันยายน 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  8 กันยายน 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  5 กันยายน 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  14 กันยายน 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  22 กันยายน 2559 ชัยบาดาล  
การใช้สารชิวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  8 กันยายน 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  8 กันยายน 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
847
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ท่าวุ้ง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 บางคู้  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 โพตลาดแก้ว  
การป้องกันแลพกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2559 บางลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 บางงา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 โคกสลุด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2559 เขาสมอคอน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 หัวสำโรง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2559 ลาดสาลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 กันยายน 2559 บ้านเบิก  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
225
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 กันยายน 2559 มุจลินท์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
3 เรื่อง
 
735
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ไผ่ใหญ่  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 กันยายน 2559 บ้านทราย  
อบรมโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
2 กันยายน 2559 บ้านทราย  
การถ่ายทอดการขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
12
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
7 กันยายน 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 กันยายน 2559 ดงพลับ  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 กันยายน 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 กันยายน 2559 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
7 กันยายน 2559 หินปัก  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 กันยายน 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  15 กันยายน 2559 หนองทรายขาว  
การกำจัดพันธิ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  15 กันยายน 2559 บางกะพี้  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  20 กันยายน 2559 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  7 กันยายน 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14  14 กันยายน 2559 บางขาม  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
15  14 กันยายน 2559 ดอนดึง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  7 กันยายน 2559 ชอนม่วง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
4
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  15 กันยายน 2559 หนองกระเบียน  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  13 กันยายน 2559 สายห้วยแก้ว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19  7 กันยายน 2559 มหาสอน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
20  13 กันยายน 2559 เชียงงา  
การตรวจแปลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  14 กันยายน 2559 หนองเมือง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22  7 กันยายน 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
500
 
10 คน
4 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ท่าหลวง  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กันยายน 2559 แก่งผักกูด  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 กันยายน 2559 ซับจำปา  
การติดตามสถานการปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กันยายน 2559 หนองผักแว่น  
แนะนำการปลูกและบำรุงรักษาหม่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
20 กันยายน 2559 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กันยายน 2559 หัวลำ  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวการเก็บข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
152
 
4 คน
3 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 สระโบสถ์  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 กันยายน 2559 มหาโพธิ  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 กันยายน 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 กันยายน 2559 นิยมชัย  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
301
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกาตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมานิต ไทยประกอบ สถานีพัฒนารที่ดินสระบุรี 
16 กันยายน 2559 ยางราก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
23 กันยายน 2559 หนองมะค่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 กันยายน 2559 วังทอง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
16 กันยายน 2559 โคกแสมสาร  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ลำสนธิ  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศ์พล ลือจันทึก  
15 กันยายน 2559 หนองรี  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
16 กันยายน 2559 กุดตาเพชร  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
13 กันยายน 2559 เขารวก  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
14 กันยายน 2559 เขาน้อย  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
2 กันยายน 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
2 กันยายน 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 กันยายน 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 กันยายน 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 กันยายน 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
370
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
52 เรื่อง
5 วิธี
5460
 
56 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 บางมัญ  
การข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2559 โพกรวม  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 30 กันยายน 2559 ม่วงหมู่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2559 หัวไผ่  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2559 ต้นโพธิ์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2559 จักรสีห์  
ข้าวปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร พงษ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2559 บางกระบือ  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
0
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2559 สิงห์  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กันยายน 2559 ไม้ดัด  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2559 เชิงกลัด  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 กันยายน 2559 โพชนไก่  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กันยายน 2559 แม่ลา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 กันยายน 2559 บ้านจ่า  
สำรวจแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กันยายน 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กันยายน 2559 พักทัน  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  13 กันยายน 2559 สระแจง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  12 กันยายน 2559 สระแจง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
536
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 โพทะเล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 บางระจัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 โพสังโฆ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 คอทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 พระงาม  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 กันยายน 2559 พรหมบุรี  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
5 กันยายน 2559 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 กันยายน 2559 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 กันยายน 2559 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 กันยายน 2559 หัวป่า  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
9 กันยายน 2559 โรงช้าง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
352
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2559 ถอนสมอ  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 กันยายน 2559 โพประจักษ์  
การผลิตและการใช้เชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศจช  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กันยายน 2559 วิหารขาว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 กันยายน 2559 พิกุลทอง  
การป้องกันกำจักศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 อินทร์บุรี  
ส่งเสริมการเปลี่ยนการทำนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
อบต.  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
2 กันยายน 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2559 ทับยา  
การส่งเสริมการเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชหลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กันยายน 2559 งิ้วราย  
การส่งเสริมการเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2559 ชีน้ำร้าย  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้านาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 ท่างาม  
การส่งเสริมกาเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 น้ำตาล  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กันยายน 2559 ทองเอน  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้านาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 ห้วยชัน  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  9 กันยายน 2559 โพธิ์ชัย  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชท่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
1000
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
26 เรื่อง
2 วิธี
2238
 
20 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 กันยายน 2559 ท่าไข่  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15 กันยายน 2559 คลองนา  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2559 บางตีนเป็ด  
การผลิตเมตตาไรเซียม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21 กันยายน 2559 บางไผ่  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
23 กันยายน 2559 คลองจุกกระเฌอ  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
22 กันยายน 2559 บางแก้ว  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16 กันยายน 2559 บางขวัญ  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 กันยายน 2559 คลองนครเนื่องเขต  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  23 กันยายน 2559 วังตะเคียน  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  8 กันยายน 2559 โสธร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  7 กันยายน 2559 บางพระ  
เทคโนโลยีการเพาะเชื้อเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กันยายน 2559 บางกะไห  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  15 กันยายน 2559 หนามแดง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  13 กันยายน 2559 คลองเปรง  
การเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  8 กันยายน 2559 คลองอุดมชลจร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  20 กันยายน 2559 คลองหลวงแพ่ง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  22 กันยายน 2559 บางเตย  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
6 เรื่อง
 
900
 
9 คน
1 หน่วยงาน
2 - 29 กันยายน 2559 บ้านโพธิ์  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 30 กันยายน 2559 เกาะไร่  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 กันยายน 2559 คลองขุด  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 กันยายน 2559 คลองบ้านโพธิ์  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
2 - 29 กันยายน 2559 คลองประเวศ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 29 กันยายน 2559 ดอนทราย  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 30 กันยายน 2559 เทพราช  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 กันยายน 2559 ท่าพลับ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 30 กันยายน 2559 หนองตีนนก  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  2 - 28 กันยายน 2559 หนองบัว  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  2 - 29 กันยายน 2559 บางซ่อน  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่งคง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  2 - 30 กันยายน 2559 บางกรูด  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
13  2 - 30 กันยายน 2559 แหลมประดู่  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  2 - 30 กันยายน 2559 ลาดขวาง  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  2 - 30 กันยายน 2559 สนามจันทร์  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  2 - 29 กันยายน 2559 แสนภูดาษ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  2 - 30 กันยายน 2559 สิบเอ็ดศอก  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
875
 
7 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
1775
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 ท่าช้าง  
การสำรวจแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม   นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 กันยายน 2559 บ้านใหญ่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
10
ตำบลบ้านใหญ่  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 กันยายน 2559 วังกระโจม  
การผลิตและวิธีใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 กันยายน 2559 ท่าทราย  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
21 กันยายน 2559 ดอนยอ  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้บ้านบางตาคง  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 กันยายน 2559 ศรีจุฬา  
การใช้สารชีวภัณฑ์กับพืชผัก  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 กันยายน 2559 ดงละคร  
การใช้สารชีวภัณฑ์กับพืชผัก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
20 กันยายน 2559 ศรีนาวา  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิก  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
26 กันยายน 2559 สาริกา  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  21 กันยายน 2559 หินตั้ง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธู์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  16 กันยายน 2559 เขาพระ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ตำบลเขาพระ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  20 กันยายน 2559 พรหมณี  
การดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ตำบลพรหมณี  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
300
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 เกาะหวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 กันยายน 2559 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำัจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
1 กันยายน 2559 ปากพลี  
การป้องกันกำัจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
2 กันยายน 2559 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 กันยายน 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำัจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
1 กันยายน 2559 หนองแสง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินหินแร่  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
2 กันยายน 2559 นาหินลาด  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
225
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 บ้านนา  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2559 บ้านพร้าว  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2559 บ้านพริก  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
ศพก.     
12 กันยายน 2559 อาษา  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2559 ทองหลาง  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
สาธิต
30
อบต.     
5 กันยายน 2559 บางอ้อ  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 กันยายน 2559 พิกุลออก  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กันยายน 2559 ป่าขะ  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กันยายน 2559 เขาเพิ่ม  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 กันยายน 2559 ศรีกะอาง  
การติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
สาธิต
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 3 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
825
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 แชะ  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
6 กันยายน 2559 เฉลียง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 ครบุรี  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 โคกกระชาย  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 จระเข้หิน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 มาบตะโกเอน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 อรพิมพ์  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 ลำเพียก  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  8 กันยายน 2559 ครบุรีใต้  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  8 กันยายน 2559 ตะแบกบาน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  8 กันยายน 2559 สระว่านพระยา  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 24 กันยายน 2559 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 20 กันยายน 2559 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 19 กันยายน 2559 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 15 กันยายน 2559 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กันยายน 2559 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กันยายน 2559 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 15 กันยายน 2559 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 20 กันยายน 2559 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 20 กันยายน 2559 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
6 คน
3 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 สีคิ้ว  
การดูแลและการใช้สารชีวภัณท์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
9 กันยายน 2559 บ้านหัน  
การสำรวจแปลงปลูกข้าวนาปีเพื่อป้องกันโรค แมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
13 กันยายน 2559 กฤษณา  
การดูแลแปลงมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 กันยายน 2559 ลาดบัวขาว  
การดูแลและการใช้สารชีวภัณท์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
9 กันยายน 2559 หนองหญ้าขาว  
การสำรวจแปลงปลูกข้าวนาปีเพื่อป้องกันโรค แมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
9 กันยายน 2559 กุดน้อย  
การสำรวจแปลงปลูกข้าวนาปีเพื่อป้องกันโรค แมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
9 กันยายน 2559 หนองน้ำใส  
การดูแลแปลงมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
9 กันยายน 2559 วังโรงใหญ่  
การดูแลแปลงมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 กันยายน 2559 มิตรภาพ  
การดูแลและการใช้สารชีวภัณท์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  9 กันยายน 2559 คลองไผ่  
การดูแลแปลงมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
11  9 กันยายน 2559 ดอนเมือง  
การดูแลแปลงมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  9 กันยายน 2559 หนองบัวน้อย  
การสำรวจแปลงปลูกข้าวนาปีเพื่อป้องกันโรค แมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
520
 
9 คน
8 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
1260
 
20 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กันยายน 2559 บ้านเป้า  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการกลุ่มฯ     
รวมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 - 30 กันยายน 2559 บ้านกอก  
การทำไร่และการดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 16 กันยายน 2559 บ้านกอก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียน  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
19 - 30 กันยายน 2559 หนองบัวบาน  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 16 กันยายน 2559 หนองบัวบาน  
การดูแลรักษาแปลงนาข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
19 - 31 กันยายน 2559 บ้านขาม  
การทำไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 16 กันยายน 2559 บ้านขาม  
การเฝ้าระวังศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 19 กันยายน 2559 กุดน้ำใส  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
19 - 30 กันยายน 2559 กุดน้ำใส  
การทำไร่นาสวนผสมและทำปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
21 - 30 กันยายน 2559 หนองโดน  
การดูแลรักษาแปลงนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  1 - 16 กันยายน 2559 หนองโดน  
การประชาคมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  20 - 31 กันยายน 2559 ละหาน  
การเฝ้าระวังศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  1 - 16 กันยายน 2559 ละหาน  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  20 - 31 กันยายน 2559 หนองบัวใหญ่  
การดูแลรักษาพืชไร่  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
14  1 - 15 กันยายน 2559 หนองบัวใหญ่  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  1 - 16 กันยายน 2559 หนองบัวโคก  
การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  18 - 30 กันยายน 2559 หนองบัวโคก  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  18 - 31 กันยายน 2559 ส้มป่อย  
การดูแลไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  1 - 16 กันยายน 2559 ส้มป่อย  
การดูแลรักษาแปลงนาข้าวและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
15 เรื่อง
 
2900
 
5 คน
1 หน่วยงาน
29 - 30 กันยายน 2559 คอนสาร  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางชาวิณี ทีนะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งพระ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
580
ศาลาวัด  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
13 - 15 กันยายน 2559 โนนคูณ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัลลิกา จินดาจำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 - 16 กันยายน 2559 ห้วยยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1600
ศาลาวัด  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งลุยลาย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
930
อบต.  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
29 - 30 กันยายน 2559 ดงบัง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรสา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 - 16 กันยายน 2559 ทุ่งนาเลา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
870
ศาลาวัด  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
7 - 21 กันยายน 2559 ดงกลาง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสุนันทา แก้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
รวมอำเภอคอนสาร
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
4150
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 3 อำเภอ
19 เรื่อง
4 วิธี
7090
 
11 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 หนองข่า  
สำรวจการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านหนองหิน     
14 กันยายน 2559 คำโพน  
สำรวจการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านนิคม     
15 กันยายน 2559 นาหว้า  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านหินกอง     
15 กันยายน 2559 ลือ  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านอู่สะเภา     
14 กันยายน 2559 ห้วย  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านดอนชาด     
16 กันยายน 2559 โนนงาม  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านคำไหล     
9 กันยายน 2559 นาป่าแซง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านยางเครือพัฒนา     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 เหนือเมือง  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา วิเศษวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
8 กันยายน 2559 ขอนแก่น  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชวน ศุภดล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
9 กันยายน 2559 นาโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สีลาดเลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
9 กันยายน 2559 สะอาดสมบูรณ์  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเนื้อทิพย์ สินธุวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 กันยายน 2559 สีแก้ว  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุเทน น้อยอามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
13 กันยายน 2559 ปอภาร (ปอพาน)  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขวัญตา มูลชารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 กันยายน 2559 โนนรัง  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
8 กันยายน 2559 หนองแก้ว  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรวัลย์ คำลือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 กันยายน 2559 หนองแวง  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสินีนารถ วิเศษวงษา สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
10  6 กันยายน 2559 ดงลาน  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประพัฒน์ พลพิมพื  
11  10 กันยายน 2559 แคนใหญ่  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประชวน ศุภดล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
12  9 กันยายน 2559 โนนตาล  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
13  6 กันยายน 2559 เมืองทอง  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร สีลาดเลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
รวมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
465
 
9 คน
4 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 ทุ่งเขาหลวง  
การปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิกุล ปักสังข์เณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
13 กันยายน 2559 เทอดไทย  
การปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ไหม่แก้ว  
13 กันยายน 2559 บึงงาม  
การปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ไพรออ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
16 กันยายน 2559 มะบ้า  
การปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ไพรออ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
15 กันยายน 2559 เหล่า  
การปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมสันต์ แสนจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
รวมอำเภอทุ่งเขาหลวง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 2 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
1665
 
13 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 กันยายน 2559 กาฬสินธุ์  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กันยายน 2559 หลุบ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ.โคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7 กันยายน 2559 ไผ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 กันยายน 2559 ลำปาว  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศบกต.ลำปาว  นางสาวมยุรฉัตร อุ่นทะยา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7 กันยายน 2559 ลำพาน  
ระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศบกต.ลำพาน  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15 กันยายน 2559 ห้วยโพธิ์  
การผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
โรงเรียนเกษตรกร  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 กันยายน 2559 ภูปอ  
การใส่ปุ๋ยและระบบนิเวศ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู็ข้าว  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
4 กันยายน 2559 ภูดิน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 กันยายน 2559 โพนทอง  
การดูแลแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านหามแห  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
320
 
8 คน
2 หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 นามน  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 ยอดแกง  
การใส่ปุ้ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กันยายน 2559 สงเปลือย  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศาลาบ้าน     
14 กันยายน 2559 หลักเหลี่ยม  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะมลิ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กันยายน 2559 หนองบัว  
การใส่ปุ้ย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
30 กันยายน 2559 หลักเมือง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
9 กันยายน 2559 เจ้าท่า  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2559 ห้วยเม็ก  
การดูแลแปลงข้าวและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
7 กันยายน 2559 คำใหญ่  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
7 กันยายน 2559 บึงนาเรียง  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
8 กันยายน 2559 หัวหิน  
การดูแลแปลงนาหว่าน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
6 กันยายน 2559 พิมูล  
การดูแลแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
13 กันยายน 2559 คำเหมือดแก้ว  
การดูแลแปลงนาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอห้วยเม็ก 
8 กันยายน 2559 โนนสะอาด  
การดูแลแปลงปลูกข้าว/แปลงปลูกเห็ด  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอห้วยเม็ก 
7 กันยายน 2559 ทรายทอง  
การดูแลแปลงข้าวและการใส่ปุุ๋ยและดูแลแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 สมเด็จ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรวิทย์ นาคนทรง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 กันยายน 2559 หนองแวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 กันยายน 2559 แซงบาดาล  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 กันยายน 2559 มหาไชย  
การใส่ปุ๋ยนาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส  
7 กันยายน 2559 หมูม่น  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
8 กันยายน 2559 ผาเสวย  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายธานินธ์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กันยายน 2559 ศรีสมเด็จ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กันยายน 2559 ลำห้วยหลัว  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรวิทย์ นาคนทรง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
560
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อำเภอ
23 เรื่อง
2 วิธี
1700
 
18 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กันยายน 2559 หายยา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 กันยายน 2559 หายยา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 กันยายน 2559 ช้างเผือก  
การบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ  
20 กันยายน 2559 สุเทพ  
การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวิต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15 กันยายน 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
15 กันยายน 2559 ป่าแดด  
วิธีการเทคนิคการเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
22 กันยายน 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
29 กันยายน 2559 ท่าศาลา  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
22 กันยายน 2559 หนองป่าครั่ง  
วิธีการเทคนิคการเพาะเห็ด  
บรรยาย
20
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  22 กันยายน 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  22 กันยายน 2559 ป่าตัน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  15 กันยายน 2559 ป่าตัน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
     
13  5 กันยายน 2559 สันผีเสื้อ  
พืชผักปลอดภัยจาภสารพิษ  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
241
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 กันยายน 2559 บ้านหลวง  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 กันยายน 2559 ข่วงเปา  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 กันยายน 2559 สบเตี๊ยะ  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กันยายน 2559 บ้านแปะ  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 กันยายน 2559 ดอยแก้ว  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 กันยายน 2559 แม่สอย  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 - 30 กันยายน 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 16 กันยายน 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 กันยายน 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 16 กันยายน 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 16 กันยายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กันยายน 2559 เชิงดอย  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กันยายน 2559 สันปูเลย  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กันยายน 2559 ลวงเหนือ  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กันยายน 2559 ป่าป้อง  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 กันยายน 2559 สง่าบ้าน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
21 กันยายน 2559 ป่าลาน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กันยายน 2559 ตลาดขวัญ  
โรคและแมลงในนาขัาว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กันยายน 2559 สำราญราษฎร์  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กันยายน 2559 แม่คือ  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  12 กันยายน 2559 ตลาดใหญ่  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  13 กันยายน 2559 แม่ฮ้อยเงิน  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12  13 กันยายน 2559 แม่โป่ง  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13  12 กันยายน 2559 ป่าเมี่ยง  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  13 กันยายน 2559 เทพเสด็จ  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
14  ตำบล
4 เรื่อง
 
380
 
7 คน
2 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 สันมหาพน  
การผลิตข้าวให้ได้มาตราฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14 กันยายน 2559 แม่แตง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12 กันยายน 2559 ขี้เหล็ก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
16 กันยายน 2559 ช่อแล  
การใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสิมันตุ์ หวั่นนะ  
7 กันยายน 2559 แม่หอพระ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้กำจัดแมลงศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 กันยายน 2559 สบเปิง  
การผลิตสารไตร์โครเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 กันยายน 2559 บ้านเป้า  
การดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15 กันยายน 2559 สันป่ายาง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กันยายน 2559 ป่าแป๋  
การผลิตข้าวให้ได้มาตราฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  1 กันยายน 2559 เมืองก๋าย  
การใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  20 กันยายน 2559 บ้านช้าง  
การดูแลลำไยหลังการตัดแต่งกื่ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  1 กันยายน 2559 กื้ดช้าง  
การใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
13  13 กันยายน 2559 อินทขิล  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
360
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 สะเมิงใต้  
การขึ้นทะเบียนปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา อินตา สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กันยายน 2559 สะเมิงเหนือ  
การขึ้นทะเบียนปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กันยายน 2559 แม่สาบ  
การขึ้นทะเบียนปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กันยายน 2559 บ่อแก้ว  
การขึ้นทะเบียนปี 2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กันยายน 2559 ยั้งเมิน  
การขึ้นทะเบียนปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
21 กันยายน 2559 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
7 กันยายน 2559 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27 กันยายน 2559 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14 กันยายน 2559 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 กันยายน 2559 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21 กันยายน 2559 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22 กันยายน 2559 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 กันยายน 2559 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20 กันยายน 2559 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  6 กันยายน 2559 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  29 กันยายน 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  6 กันยายน 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  23 กันยายน 2559 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  8 กันยายน 2559 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 - 20 กันยายน 2559 เวียง  
การป้องกันกำจัดโรคในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิติมา กาบบัว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งหลวง  
การผลิตเชื้อบิววาเรีย  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
3 - 30 กันยายน 2559 ป่าตุ้ม  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
136
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 15 กันยายน 2559 ป่าไหน่  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
140
สวนเกษตรกร  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
20 - 22 กันยายน 2559 สันทราย  
โรคและเมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
28 - 30 กันยายน 2559 บ้านโป่ง  
การดูแลโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 17 กันยายน 2559 น้ำแพร่  
การป้องกันกำจัดโรคในข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิติมา กาบบัว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 16 กันยายน 2559 เขื่อนผาก  
การผลิตเชื้อบิววาเรีย  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 30 กันยายน 2559 แม่แวน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  16 - 27 กันยายน 2559 แม่ปั๋ง  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  4 - 15 กันยายน 2559 โหล่งขอด  
การป้องกันกำจัดโรคในข้าว  
บรรยาย
150
แปลงนาเกษตรกร  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
1176
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 16 กันยายน 2559 ยุหว่า  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
19 - 30 กันยายน 2559 สันกลาง  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
255
แปลงนาเกษตรกร  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2559 ท่าวังพร้าว  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
275
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 16 กันยายน 2559 มะขามหลวง  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
295
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2559 แม่ก๊า  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
295
แปลงนาเกษตรกร  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 16 กันยายน 2559 บ้านแม  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
350
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 16 กันยายน 2559 บ้านกลาง  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
275
แปลงนาเกษตรกร     
19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งสะโตก  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
295
แปลงนาเกษตรกร     
19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งต้อม  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
350
แปลงนาเกษตรกร     
10  1 - 30 กันยายน 2559 น้ำบ่อหลวง  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
350
แปลงนาเกษตรกร     
11  19 - 30 กันยายน 2559 มะขุนหวาน  
จัดประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร     
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3240
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 กันยายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 30 กันยายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 30 กันยายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 30 กันยายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 30 กันยายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 30 กันยายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 30 กันยายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 30 กันยายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 30 กันยายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 30 กันยายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 30 กันยายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 30 กันยายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 30 กันยายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  1 - 30 กันยายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  1 - 30 กันยายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  1 - 30 กันยายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  1 - 30 กันยายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  1 - 30 กันยายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  1 - 30 กันยายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
28  1 - 30 กันยายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
29  1 - 30 กันยายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
30  1 - 30 กันยายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
815
 
6 คน
1 หน่วยงาน
26 กันยายน 2559 สันทรายหลวง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12 กันยายน 2559 สันทรายน้อย  
การดูแลแปลงข้าวนาปี  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
28 กันยายน 2559 สันพระเนตร  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
9 กันยายน 2559 สันนาเม็ง  
การดูแลแปลงข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
1 กันยายน 2559 สันป่าเปา  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
1 กันยายน 2559 หนองแหย่ง  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
1 กันยายน 2559 หนองจ๊อม  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางผุสดีวรรณ บุญเรือง  
1 กันยายน 2559 หนองหาร  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12 กันยายน 2559 แม่แฝก  
แนะนำแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  1 - 6 กันยายน 2559 แม่แฝก  
การตรวจสอบพื้นที่ข้าวนาปี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  1 กันยายน 2559 แม่แฝกใหม่  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  28 กันยายน 2559 เมืองเล็น  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13  1 กันยายน 2559 ป่าไผ่  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอสันทราย
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
405
 
9 คน
4 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ดอยเต่า  
การตลาดลำไย และคุณภาพสินค้าที่ต้องการ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
14 กันยายน 2559 ท่าเดื่อ  
การคลาดและคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
14 กันยายน 2559 มืดกา  
การคลาดและคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
15 กันยายน 2559 บ้านแอ่น  
การคลาดและคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
16 กันยายน 2559 บงตัน  
การคลาดและคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
17 กันยายน 2559 โปงทุ่ง  
การคลาดและคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามการแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 กันยายน 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 30 กันยายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
11  1 - 30 กันยายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัตดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
12  1 - 30 กันยายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
13  1 - 30 กันยายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 30 กันยายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
15  1 - 30 กันยายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 30 กันยายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
17  1 - 30 กันยายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
18  1 - 30 กันยายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
19  1 - 30 กันยายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 30 กันยายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
21  1 - 30 กันยายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
22  1 - 30 กันยายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 30 กันยายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 30 กันยายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
2330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 - 7 กันยายน 2559 เมืองแหง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
13 - 14 กันยายน 2559 เปียงหลวง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
20 - 21 กันยายน 2559 แสนไห  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 บ้านกาด  
แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 ทุ่งปี้  
การเลี้ยงปลาตะเพียน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2559 ทุ่งรวงทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวญี่ปุ่น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2559 แม่วิน  
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้ขายได้ราคาดี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กันยายน 2559 ดอนเปา  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
370
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ออนเหนือ  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
ประชุม
800
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 ออนกลาง  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
ประชุม
1300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 บ้านสหกรณ์  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 ห้วยแก้ว  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2559 แม่ทา  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
1400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2559 ทาเหนือ  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
5650
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
217
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 สองแคว  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 ยางคราม  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 สันติสุข  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
612
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 17 อำเภอ
61 เรื่อง
6 วิธี
18095
 
55 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 ฟากท่า  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
6 กันยายน 2559 สองคอน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
-30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
12 กันยายน 2559 บ้านเสี้ยว  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 กันยายน 2559 สองห้อง  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
1 กันยายน 2559 สะแกกรัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 กันยายน 2559 ดอนขวาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 กันยายน 2559 หาดทนง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 กันยายน 2559 เกาะเทโพ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 กันยายน 2559 ท่าซุง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
19 กันยายน 2559 หนองแก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
19 กันยายน 2559 โนนเหล็ก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2559 หนองเต่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  22 กันยายน 2559 หนองไผ่แบน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  26 กันยายน 2559 หนองพังค่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  27 กันยายน 2559 ทุ่งใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  29 กันยายน 2559 เนินแจง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
208
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 สว่างอารมณ์  
ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 30 กันยายน 2559 หนองหลวง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผุ้ปลุกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
5 - 9 กันยายน 2559 พลวงสองนาง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
13 - 30 กันยายน 2559 ไผ่เขียว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกุสุมา เทียนประทีป สำนักงนเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 15 กันยายน 2559 บ่อยาง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประจุพร นาควิมล สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
640
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 บ้านไร่  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
15 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 กันยายน 2559 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 คอกควาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
30 กันยายน 2559 วังหิน  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 เมืองการุ้ง  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 แก่นมะกรูด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 หนองจอก  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 กันยายน 2559 หูช้าง  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  15 กันยายน 2559 บ้านบึง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
11  29 กันยายน 2559 บ้านใหม่คลองเคียน  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  13 กันยายน 2559 หนองบ่มกล้วย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  15 กันยายน 2559 เจ้าวัด  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
465
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 3 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
1313
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 ตะเบาะ  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 กันยายน 2559 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 กันยายน 2559 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเกษตรกร  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 กันยายน 2559 สะเดียง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียจากต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 สะเดียง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียจากต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
1 กันยายน 2559 ป่าเลา  
การใช้สารชีวิภัณฑ์กำจัดโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7 กันยายน 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7 กันยายน 2559 ท่าพล  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  14 กันยายน 2559 ท่าพล  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  8 กันยายน 2559 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
60
ศูนยฺเรียนรู้  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  20 กันยายน 2559 บ้านโคก  
การป้องกันกำจัดโรคราข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มข้าว  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  7 กันยายน 2559 ชอนไพร  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  7 กันยายน 2559 นาป่า  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  14 กันยายน 2559 นายม  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  14 กันยายน 2559 วังชมภู  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  21 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  14 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  14 กันยายน 2559 ห้วยสะแก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  21 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  4 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  23 กันยายน 2559 ระวิง  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  16 กันยายน 2559 ระวิง  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
11 เรื่อง
 
895
 
13 คน
2 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 วัดป่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กันยายน 2559 ตาลเดี่ยว  
การป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 กันยายน 2559 ฝายนาแซง  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 กันยายน 2559 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14 กันยายน 2559 น้ำเฮี้ย  
การปลูกข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 กันยายน 2559 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 กันยายน 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 กันยายน 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กันยายน 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  7 กันยายน 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  28 กันยายน 2559 น้ำก้อ  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  9 กันยายน 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  16 กันยายน 2559 น้ำชุน  
การปลูกข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  6 กันยายน 2559 หนองไขว่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  14 กันยายน 2559 ลานบ่า  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  16 กันยายน 2559 บุ่งคล้า  
การจัดการข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  7 กันยายน 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การจัดการข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  13 กันยายน 2559 บ้านกลาง  
การทำนาโยน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  20 กันยายน 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  20 กันยายน 2559 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  27 กันยายน 2559 ปากดุก  
การป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  22 กันยายน 2559 บ้านหวาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
931
 
13 คน
1 หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 กันยายน 2559 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14 กันยายน 2559 สามแยก  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 กันยายน 2559 โคกปรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
8 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 กันยายน 2559 บ่อรัง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 กันยายน 2559 พุเตย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 กันยายน 2559 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27 กันยายน 2559 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  21 กันยายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  28 กันยายน 2559 บึงกระจับ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  30 กันยายน 2559 วังใหญ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  16 กันยายน 2559 ยางสาว  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  29 กันยายน 2559 ซับน้อย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
4 คน
3 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 ศรีเทพ  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 กันยายน 2559 ศรีเทพ  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 กันยายน 2559 สระกรวด  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 กันยายน 2559 สระกรวด  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 กันยายน 2559 นาสนุ่น  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 กันยายน 2559 นาสนุ่น  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 กันยายน 2559 โคกสะอาด  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 กันยายน 2559 โคกสะอาด  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 กันยายน 2559 ประดู่งาม  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  13 กันยายน 2559 ประดู่งาม  
ปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
3 คน
1 หน่วยงาน
20 กันยายน 2559 ซับสมอทอด  
การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 กันยายน 2559 ซับไม้แดง  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2559 หนองแจง  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 กันยายน 2559 กันจุ  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
22 กันยายน 2559 พญาวัง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
20 กันยายน 2559 ศรีมงคล  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 กันยายน 2559 สระแก้ว  
การปฏิบัติและการดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
13 กันยายน 2559 บึงสามพัน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
325
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2559 น้ำหนาว  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านนาพอสอง  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
9 กันยายน 2559 หลักด่าน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอเรีย)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
1 กันยายน 2559 วังกวาง  
การป้องกันโรคกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านซำม่วง  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
7 กันยายน 2559 โคกมน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอเรีย)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 วังโป่ง  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
1 กันยายน 2559 ท้ายดง  
รู้ทันโรคใบไหม้  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววรรณา หัวใจเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
16 กันยายน 2559 ซับเปิบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
16 กันยายน 2559 วังหิน  
การดึงดอกเพื่อผลิตมะม่วงออกนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
8 กันยายน 2559 วังศาล  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ
42 เรื่อง
2 วิธี
3551
 
45 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 กันยายน 2559 ปากแพรก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13 กันยายน 2559 ท่ามะขาม  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
29
ศูนย์ ข้าว ชุม ชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
21 กันยายน 2559 แก่งเสี้ยน  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
15 กันยายน 2559 หนองบัว  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
21 กันยายน 2559 ช่องสะเดา  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
15
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 กันยายน 2559 หนองหญ้า  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 กันยายน 2559 เกาะสำโรง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
15 กันยายน 2559 วังเย็น  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
194
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ลุ่มสุ่ม  
การต่อยอดมะขาม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
14 กันยายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตไม้ผลนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กันยายน 2559 สิงห์  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
21 กันยายน 2559 ไทรโยค  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นอาชีพเสริม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 กันยายน 2559 วังกระแจะ  
ลดความเสี่ยงศัตรูพืช แมลงวันทองผลไม้  
ประชุม
25
  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
2 กันยายน 2559 ศรีมงคล  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
20 กันยายน 2559 บ้องตี้  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
170
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 บ่อพลอย  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2559 หนองกุ่ม  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
7 กันยายน 2559 หนองรี  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
6 กันยายน 2559 หลุมรัง  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
7 กันยายน 2559 ช่องด่าน  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
7 กันยายน 2559 หนองกร่าง  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 2 กันยายน 2559 นาสวน  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
6 กันยายน 2559 ด่านแม่แฉลบ  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
10
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
7 กันยายน 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
9 กันยายน 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
13 กันยายน 2559 เขาโจด  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
1 กันยายน 2559 แม่กระบุง  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 16 กันยายน 2559 พงตึก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ข้าว, ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ยางม่วง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 23 กันยายน 2559 ดอนชะเอม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ท่าไม้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ตะคร้ำเอน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ท่ามะกา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ท่าเรือ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ช.ตะคร้ำเอน     
19 - 30 กันยายน 2559 โคกตะบอง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ดอนขมิ้น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 16 กันยายน 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 16 กันยายน 2559 เขาสามสิบหาบ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 16 กันยายน 2559 พระแท่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 30 กันยายน 2559 หวายเหนียว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 16 กันยายน 2559 แสนตอ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 - 30 กันยายน 2559 สนามแย้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  19 - 30 กันยายน 2559 ท่าเสา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  19 - 30 กันยายน 2559 หนองลาน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
3305
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ท่าม่วง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
2 กันยายน 2559 วังขนาย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 กันยายน 2559 วังศาลา  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 ท่าล้อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 หนองขาว  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 ทุ่งทอง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 กันยายน 2559 เขาน้อย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กันยายน 2559 ม่วงชุม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  5 กันยายน 2559 พังตรุ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  2 กันยายน 2559 ท่าตะคร้อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  6 กันยายน 2559 รางสาลี่  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  7 กันยายน 2559 หนองตากยา  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ท่าขนุน  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
15 กันยายน 2559 ปิล๊อก  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
5 กันยายน 2559 หินดาด  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
12 กันยายน 2559 ลิ่นถิ่น  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
19 กันยายน 2559 ชะแล  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
29 กันยายน 2559 ห้วยเขย่ง  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
26 กันยายน 2559 สหกรณ์นิคม  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
6 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 หนองลู  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
9 กันยายน 2559 ปรังเผล  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
12 กันยายน 2559 ไล่โว่  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
75
 
3 คน
3 หน่วยงาน
23 กันยายน 2559 หนองโรง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 กันยายน 2559 ทุ่งสมอ  
การใช้เชื้อราไตรโคร์เดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์   นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 กันยายน 2559 ดอนเจดีย์  
การใช้เชื้อราไตรโคร์เดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรพต มาลาพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 
9 กันยายน 2559 พังตรุ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง  นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัย สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
95
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 เลาขวัญ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์     
21 กันยายน 2559 หนองโสน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
2 กันยายน 2559 หนองประดู่  
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้  
บรรยาย
40
อบต.     
2 กันยายน 2559 หนองปลิง  
การป้องกันจัดหนอนกอ  
ประชุม
40
อบต.     
23 กันยายน 2559 หนองนกแก้ว  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาวัด     
29 กันยายน 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาอเนกประสงค์  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
20 กันยายน 2559 หนองฝ้าย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ด่านมะขามเตี้ย  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลา  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
28 กันยายน 2559 จรเข้เผือก  
ทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
40
ศาลา  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
16 กันยายน 2559 หนองไผ่  
การผลิตปุ็ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 หนองปรือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
29 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
1 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
2 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
5 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
6 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
28 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
27 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  26 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  24 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  23 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  22 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  21 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  20 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  19 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  18 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  16 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  15 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  14 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21  13 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22  12 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
23  9 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
24  8 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
25  7 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
26  14 กันยายน 2559 สมเด็จเจริญ  
การสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
580
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กันยายน 2559 ห้วยกระเจา  
การจัดการมันสำปะหลังในฤดูฝน  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายชรินทร์ ขำดี สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
16 กันยายน 2559 วังไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวเกศรินทร์  อ่วมเสือ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
15 กันยายน 2559 ดอนแสลบ  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
โรงเรียนชาวนาบ้านโป่งสวรรค์  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
6 กันยายน 2559 สระลงเรือ  
การดำเนินงานตามโครงการฯบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวรัตนา ทองนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอห้วยกระเจา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
85
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ
39 เรื่อง
4 วิธี
5679
 
47 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 บางแขม  
การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
7 กันยายน 2559 ธรรมศาลา  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20 กันยายน 2559 ตาก้อง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13 กันยายน 2559 มาบแค  
การกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
7 กันยายน 2559 สนามจันทร์  
ผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14 กันยายน 2559 ดอนยายหอม  
การลดต้นุทนการผลิตพืชผัก  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15 กันยายน 2559 ถนนขาด  
การกำจัดด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
2 กันยายน 2559 นครปฐม  
การป้องกันด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 กันยายน 2559 วังตะกู  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  14 กันยายน 2559 หนองปากโลง  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  28 กันยายน 2559 สามควายเผือก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  20 กันยายน 2559 ทุ่งน้อย  
การจัดการโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  24 กันยายน 2559 หนองดินแดง  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
40
  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  9 กันยายน 2559 วังเย็น  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  14 กันยายน 2559 โพรงมะเดื่อ  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  27 กันยายน 2559 ลำพยา  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  12 กันยายน 2559 สระกะเทียม  
การวิเคราะห์โรคและแมลง  
บรรยาย
30
  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  13 กันยายน 2559 สวนป่าน  
การวิเคราะห์โรคและแมลง  
บรรยาย
20
  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  1 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การผลิตพืชอินทรีย์  
บรรยาย
10
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  19 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  6 กันยายน 2559 หนองงูเหลือม  
การปลุกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
22  9 กันยายน 2559 บ้านยาง  
ผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
21  ตำบล
17 เรื่อง
 
755
 
10 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 ทุ่งกระพังโหม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
2 กันยายน 2559 กระตีบ  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
6 กันยายน 2559 ทุ่งลูกนก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
20 กันยายน 2559 ห้วยขวาง  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 กันยายน 2559 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
13 กันยายน 2559 สระสี่มุม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัญญา ทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
17 กันยายน 2559 ทุ่งบัว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2559 ดอนข่อย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
8 กันยายน 2559 สระพัฒนา  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  14 กันยายน 2559 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  16 กันยายน 2559 ห้วยม่วง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  16 กันยายน 2559 กำแพงแสน  
ระบบการให้น้ำพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
13  7 กันยายน 2559 รางพิกุล  
ระบบการให้น้ำพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
14  9 กันยายน 2559 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  13 กันยายน 2559 วังน้ำเขียว  
การดูแลแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
750
 
7 คน
3 หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 ท่ากระชับ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
อบต.  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
5 กันยายน 2559 ขุนแก้ว  
การปลูกพืชลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
6 กันยายน 2559 ท่าพระยา  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
9 กันยายน 2559 บางระกำ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 กันยายน 2559 โคกพระเจดีย์  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
7 กันยายน 2559 ศรีษะทอง  
การปลูกพืชลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16 กันยายน 2559 แหลมบัว  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
23 กันยายน 2559 ศรีมหาโพธิ์  
การผลิตบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
21 กันยายน 2559 สัมปทวน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวณัฐรดา นาคปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  26 กันยายน 2559 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  22 กันยายน 2559 ดอนแฝก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 กันยายน 2559 ห้วยพลู  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  2 กันยายน 2559 วัดละมุด  
การเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
14  1 กันยายน 2559 บางพระ  
การเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  14 กันยายน 2559 บางแก้วฟ้า  
การใช้น้ำหมักพืชสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16  23 กันยายน 2559 ลานตากฟ้า  
การควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  8 กันยายน 2559 ไทยาวาส  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
755
 
9 คน
3 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 สามง่าม  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศพก.  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
19 กันยายน 2559 ห้วยพระ  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ วงค์วิลาศ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
26 กันยายน 2559 ลำเหย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
5 กันยายน 2559 ดอนพุทรา  
การบริหารงานกลุ่ม  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
22 กันยายน 2559 บ้านหลวง  
การปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้สารเคมี  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
20 กันยายน 2559 ดอนรวก  
GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
14 กันยายน 2559 ห้วยด้วน  
GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
22 กันยายน 2559 ลำลูกบัว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลา  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
160
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 บางเลน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทิกา จูเมฆา สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
6 กันยายน 2559 บางปลา  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล แสงนวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 กันยายน 2559 บางหลวง  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
1 กันยายน 2559 บางภาษี  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล เกิดอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 กันยายน 2559 บางระกำ  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทิกา จูเมฆา สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16 กันยายน 2559 บางไทรป่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคนาม่าและบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
6 กันยายน 2559 หินมูล  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2559 ไทรงาม  
การผลิตเชื้อราไตรโคนาม่าและบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
4 กันยายน 2559 ดอนตูม  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 กันยายน 2559 นิลเพชร  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 กันยายน 2559 บัวปากท่า  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กันยายน 2559 คลองนกกระทุง  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  6 กันยายน 2559 นราภิรมย์  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล แสงนวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
14  6 กันยายน 2559 ลำพญา  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา อดุลยรัตนพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลางเลน 
15  5 กันยายน 2559 ไผ่หูช้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเลน
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
560
 
6 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 ท่าข้าม  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
8 กันยายน 2559 ทรงคนอง  
การผลิตพืชอินทรีย์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 กันยายน 2559 หอมเกร็ด  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเตอร์มา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
8 กันยายน 2559 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบาลบางกระทึก  นายประชัน เถาแต่งอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
7 กันยายน 2559 บางเตย  
การผลิตพืชอินทรีย์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
5 กันยายน 2559 สามพราน  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2559 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
14 กันยายน 2559 ไร่ขิง  
การกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลไร่ขิง  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
7 กันยายน 2559 ท่าตลาด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวารี เสนาธรรม  
10  29 กันยายน 2559 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย50  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  นายประชัน เถาแต่งอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11  8 กันยายน 2559 คลองใหม่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวารี เสนาธรรม  
12  5 กันยายน 2559 ตลาดจินดา  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
35
อบต.  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  30 กันยายน 2559 คลองจินดา  
วิธีควบคุมแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
14  1 กันยายน 2559 ยายชา  
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปรับปรุงดิน  
สาธิต
10
อบต.  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  28 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  7 กันยายน 2559 อ้อมใหญ่  
วิธีการผลิตสารเร่ง (พด.2)  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบางตำบลอ้อมใหญ่  นางสาวสกาวรัตน์ เมืองงาม สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
12 เรื่อง
 
735
 
8 คน
3 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ศาลายา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
20 กันยายน 2559 คลองโยง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนะ พลายโถ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
19 กันยายน 2559 มหาสวัสดิ์  
การปลูกพืชผักทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
เลขที่ 58/2   นางสมลักษณ์ ฟักป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ
64 เรื่อง
2 วิธี
3795
 
48 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 กงหรา  
การป้องกันศัตรูพืช  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์จิรา ยุ่งยั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 กันยายน 2559 ชะรัด  
การผลิตข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
15 กันยายน 2559 ชะรัด  
การผลิตไม้ผล  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
15 กันยายน 2559 คลองเฉลิม  
การใช้ปุ๋ย  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
29 กันยายน 2559 คลองเฉลิม  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
9 กันยายน 2559 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์จิรา ยุ่งยั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
7 กันยายน 2559 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์จิรา ยุ่งยั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
23 กันยายน 2559 สมหวัง  
การแปรรูปกล้วย  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
22 กันยายน 2559 สมหวัง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
365
 
3 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2559 เขาชัยสน  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
16 กันยายน 2559 จองถนน  
การลดต้นการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2559 หานโพธิ์  
แปรรูปข้าวสังข์หยด  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน     
8 กันยายน 2559 โคกม่วง  
การดูแลรักษา  
ดูงาน
20
ศาลาหมู่บ้าน     
22 กันยายน 2559 โคกม่วง  
ปุ๋ยผสม  
ดูงาน
20
ศ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 ควนขนุน  
ส่งเสริมการใช้เชื้่อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่า  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวสุพรรณนีย์ เบี้ยแก้ว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
15 กันยายน 2559 ทะเลน้อย  
การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
16 กันยายน 2559 นาขยาด  
การปลูกกล้วยหอม  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
23 กันยายน 2559 พนมวังก์  
ถ่ายทอดความรู้เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
9 กันยายน 2559 แหลมโตนด  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
25 กันยายน 2559 ปันแต  
การผลิตพืชตามระบบ GAP  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มไม้ผล  นางสาวสุพรรณนีย์ เบี้ยแก้ว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
13 กันยายน 2559 โตนดด้วน  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
1 กันยายน 2559 ดอนทราย  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
18 กันยายน 2559 มะกอกเหนือ  
ติดตามตรวนจสอบคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
8
แปลงเกษตรกร  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10  13 กันยายน 2559 พนางตุง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  8 - 9 กันยายน 2559 ชะมวง  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
80
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  9 กันยายน 2559 แพรกหา  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
296
 
8 คน
3 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ยในสวนยางพารา  
สาธิต
0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
19 กันยายน 2559 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
20
บ้านกล้วยเภา  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
9 กันยายน 2559 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยผสมปุ๋ยในสวนยางพารา  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
12 กันยายน 2559 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี บัวชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กันยายน 2559 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การทำแผนพัฒนากลุ่ม  
ประชุม
27
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
26 กันยายน 2559 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การจับพิกัดแปลง GPS  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
27 กันยายน 2559 ดอนทราย  
การจับพิกัด GPSแปลง ทบก.  
ประชุม
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
64
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2559 เขาย่า  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวทัศณีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
9 กันยายน 2559 เขาปู่  
การผลิตปุ๋ยอินทรียืเคมี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายวิเชียร ดำคงแสง  
6 กันยายน 2559 ตะแพน  
การป้องกันและกำจัดผีเสื้อมวนหวาน  
บรรยาย
25
ศาลาหมุ่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
65
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2559 ป่าบอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนภาภรณ์ วรรณโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 
22 กันยายน 2559 โคกทราย  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก ไหม่แก้ว  
12 กันยายน 2559 หนองธง  
การวิเคราะห์ธาตุอาหาร NPK ในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
23 กันยายน 2559 ทุ่งนารี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าร์  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายอรรถสิทธิ์ ทองร่วง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
19 กันยายน 2559 วังใหม่  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 ป่าพะยอม  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
10
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
16 กันยายน 2559 ลานข่อย  
การปฏิบัติดูแลสวนก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
กลุ่มไม้ผล  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
20 กันยายน 2559 เกาะเต่า  
ประชุมวางแผนการผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกในฤดูการผลิตใหม่  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มไม้ผล  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
19 กันยายน 2559 บ้านพร้าว  
ประชุมวางแผนการผลิตพืชผัก/การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
19
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
59
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 7 อำเภอ
43 เรื่อง
5 วิธี
1144
 
27 คน
11 หน่วยงาน