เชียงใหม่ : อ.กัลยาณิวัฒนา บันทึกแผน จนท.ไม่ได้ เพราะเลือกจังหวัดไม่ได้ 
 ชื่อ
ข้อความ