สนง.กษจ.ลำปาง : การบันทึก ศ.02 ของอำเภอ แม่พริก ไม่สามารถบันทึกวิทยากร  
 ชื่อ
ข้อความ