Untitled Document
Untitled Document
 

สรุปจำนวนศูนย์ ฯ ที่ส่งรายงาน ศ.02 แบ่งตามจังหวัด

เดือน :   ปี :    

ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. สิงห์บุรี
42
42
0
0
0
42
0
0
42
0
0
42
0
0
42
0
0
42
2. ลพบุรี
122
82
40
0
0
122
0
0
122
0
0
122
0
0
122
0
0
122
3. อ่างทอง
71
7
64
0
0
71
0
0
71
0
0
71
0
0
71
0
0
71
4. พระนครศรีอยุธยา
201
201
0
0
0
201
0
0
201
0
0
201
0
0
201
0
0
201
5. ชัยนาท
51
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
6. นนทบุรี
40
40
0
0
0
40
0
0
40
0
0
40
0
0
40
0
0
40
7. กรุงเทพมหานคร
68
46
22
0
0
68
0
0
68
0
0
68
0
0
68
0
0
68
8. สระบุรี
109
13
96
0
0
109
0
0
109
0
0
109
0
0
109
0
0
109
9. ปทุมธานี
43
6
37
0
0
43
0
0
43
0
0
43
0
0
43
0
0
43
ภาคกลางรวม 9 จังหวัด 747 ศูนย์
437
310
0
0
747
0
0
747
0
0
747
0
0
747
0
0
747
ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. นครสวรรค์
128
17
111
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
2. อุทัยธานี
69
5
64
0
0
69
0
0
69
0
0
69
0
0
69
0
0
69
3. กำแพงเพชร
77
49
28
0
0
77
0
0
77
0
0
77
0
0
77
0
0
77
4. ตาก
59
9
50
0
0
59
0
0
59
0
0
59
0
0
59
0
0
59
5. สุโขทัย
84
38
46
0
0
84
0
0
84
0
0
84
0
0
84
0
0
84
6. พิษณุโลก
92
13
79
0
0
92
0
0
92
0
0
92
0
0
92
0
0
92
7. พิจิตร
86
47
39
0
0
86
0
0
86
0
0
86
0
0
86
0
0
86
8. แม่ฮ่องสอน
45
5
40
0
0
45
0
0
45
0
0
45
0
0
45
0
0
45
9. เชียงราย
123
0
123
0
0
123
0
0
123
0
0
123
0
0
123
0
0
123
10. พะเยา
66
20
46
0
0
66
0
0
66
0
0
66
0
0
66
0
0
66
11. น่าน
99
6
93
0
0
99
0
0
99
0
0
99
0
0
99
0
0
99
12. แพร่
77
43
34
0
0
77
0
0
77
0
0
77
0
0
77
0
0
77
13. เพชรบูรณ์
115
73
42
0
0
115
0
0
115
0
0
115
0
0
115
0
0
115
14. ลำปาง
96
38
58
0
0
96
0
0
96
0
0
96
0
0
96
0
0
96
15. ลำพูน
51
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
1
0
50
0
0
51
16. เชียงใหม่
199
105
94
0
0
199
0
0
199
0
0
199
0
0
199
0
0
199
17. อุตรดิตถ์
65
0
65
0
0
65
0
0
65
0
0
65
0
0
65
0
0
65
ภาคเหนือรวม 17 จังหวัด 1531 ศูนย์
468
1063
0
0
1531
0
0
1531
0
0
1531
1
0
1530
0
0
1531
ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. นครราชสีมา
286
15
271
0
0
286
0
0
286
0
0
286
0
0
286
0
0
286
2. บุรีรัมย์
188
44
144
0
0
188
0
0
188
0
0
188
0
0
188
0
0
188
3. สุรินทร์
158
13
145
0
0
158
0
0
158
0
0
158
0
0
158
0
0
158
4. ศรีสะเกษ
204
8
196
0
0
204
0
0
204
0
0
204
0
0
204
0
0
204
5. อุบลราชธานี
216
5
211
0
0
216
0
0
216
0
0
216
0
0
216
0
0
216
6. ยโสธร
78
31
47
0
0
78
0
0
78
0
0
78
0
0
78
0
0
78
7. ชัยภูมิ
124
39
85
0
0
124
0
0
124
0
0
124
0
0
124
0
0
124
8. อำนาจเจริญ
56
46
10
0
0
56
0
0
56
0
0
56
0
0
56
0
0
56
9. หนองบัวลำภู
59
18
41
0
0
59
0
0
59
0
0
59
0
0
59
0
0
59
10. ขอนแก่น
198
198
0
0
0
198
0
0
198
0
0
198
0
0
198
0
0
198
11. อุดรธานี
156
4
152
0
0
156
0
0
156
0
0
156
0
0
156
0
0
156
12. เลย
89
51
38
0
0
89
0
0
89
0
0
89
0
0
89
0
0
89
13. หนองคาย
60
17
43
0
0
60
0
0
60
0
0
60
0
0
60
0
0
60
14. มหาสารคาม
132
7
125
0
0
132
0
0
132
0
0
132
0
0
132
0
0
132
15. ร้อยเอ็ด
192
8
184
0
0
192
0
0
192
0
0
192
0
0
192
0
0
192
16. กาฬสินธุ์
135
59
76
0
0
135
0
0
135
0
0
135
0
0
135
0
0
135
17. สกลนคร
124
60
64
0
0
124
0
0
124
0
0
124
0
0
124
0
0
124
18. นครพนม
98
98
0
0
0
98
0
0
98
0
0
98
0
0
98
0
0
98
19. มุกดาหาร
52
0
52
0
0
52
0
0
52
0
0
52
0
0
52
0
0
52
20. บึงกาฬ
53
29
24
0
0
53
0
0
53
0
0
53
0
0
53
0
0
53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด 2658 ศูนย์
750
1908
0
0
2658
0
0
2658
0
0
2658
0
0
2658
0
0
2658
ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. เพชรบุรี
90
20
70
0
0
90
0
0
90
0
0
90
0
0
90
0
0
90
2. สมุทรสงคราม
36
13
23
0
0
36
0
0
36
0
0
36
0
0
36
0
0
36
3. สมุทรสาคร
36
0
36
0
0
36
0
0
36
0
0
36
0
0
36
0
0
36
4. นครปฐม
95
21
74
0
0
95
0
0
95
0
0
95
0
0
95
0
0
95
5. สุพรรณบุรี
108
5
103
0
0
108
0
0
108
0
0
108
0
0
108
0
0
108
6. กาญจนบุรี
96
57
39
0
0
96
0
0
96
0
0
96
0
0
96
0
0
96
7. ราชบุรี
100
31
69
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
8. ประจวบคีรีขันธ์
45
5
40
0
0
45
0
0
45
0
0
45
0
0
45
0
0
45
ภาคตะวันตกรวม 8 จังหวัด 606 ศูนย์
152
454
0
0
606
0
0
606
0
0
606
0
0
606
0
0
606
ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. ปราจีนบุรี
64
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
2. ฉะเชิงเทรา
91
42
49
0
0
91
0
0
91
0
0
91
0
0
91
0
0
91
3. ตราด
37
4
33
0
0
37
0
0
37
0
0
37
0
0
37
0
0
37
4. จันทบุรี
71
7
64
0
0
71
0
0
71
0
0
71
0
0
71
0
0
71
5. ระยอง
54
6
48
0
0
54
0
0
54
0
0
54
0
0
54
0
0
54
6. ชลบุรี
84
68
16
0
0
84
0
0
84
0
0
84
0
0
84
0
0
84
7. สมุทรปราการ
29
4
25
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
8. นครนายก
40
0
40
0
0
40
0
0
40
0
0
40
0
0
40
0
0
40
9. สระแก้ว
58
6
52
0
0
58
0
0
58
0
0
58
0
0
58
0
0
58
ภาคตะวันออกรวม 9 จังหวัด 528 ศูนย์
137
391
0
0
528
0
0
528
0
0
528
0
0
528
0
0
528
ดูราย
ละเอียด
จังหวัด
จำนวน
ศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
1. นครศรีธรรมราช
165
10
155
0
0
165
0
0
165
0
0
165
0
0
165
0
0
165
2. กระบี่
51
47
4
0
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
3. พังงา
47
0
47
0
0
47
0
0
47
0
0
47
0
0
47
0
0
47
4. ภูเก็ต
15
0
15
0
0
15
0
0
15
0
0
15
0
0
15
0
0
15
5. สุราษฎร์ธานี
129
0
129
0
0
129
0
0
129
0
0
129
0
0
129
0
0
129
6. ระนอง
29
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
7. นราธิวาส
75
75
0
0
0
75
0
0
75
0
0
75
0
0
75
0
0
75
8. สงขลา
125
5
120
0
0
125
0
0
125
0
0
125
0
0
125
0
0
125
9. สตูล
35
0
35
0
0
35
0
0
35
0
0
35
0
0
35
0
0
35
10. ตรัง
85
21
64
0
0
85
0
0
85
0
0
85
0
0
85
0
0
85
11. พัทลุง
64
7
57
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
12. ปัตตานี
111
0
111
0
0
111
0
0
111
0
0
111
0
0
111
0
0
111
13. ยะลา
56
16
40
0
0
56
0
0
56
0
0
56
0
0
56
0
0
56
14. ชุมพร
68
32
36
0
0
68
0
0
68
0
0
68
0
0
68
0
0
68
ภาคใต้รวม 14 จังหวัด 1055 ศูนย์
213
842
0
0
1055
0
0
1055
0
0
1055
0
0
1055
0
0
1055
รวม
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
แผนการถ่ายทอดฯ
ผลการถ่ายทอดฯ
แผนจนท.ศูนย์
ผลจนท. ศูนย์
ส่ง
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
ตาม
กำหนด
ล่าช้า
ไม่ส่ง
รวม 77 จังหวัด 7125 ศูนย์ฯ
2157
4968
0
0
7125
0
0
7125
0
0
7125
1
0
7124
0
0
7125

Copyright 2005- 2018All rights reserved