หมวดการเมือง
สนับสนุนโดย RSSTHAI.COM
 
  

สรุปผลการส่งข้อมูลของจังหวัด

ประจำวันที่ 11 เดือน เม.ย. ปี 2559
สถานะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
การถ่ายทอดฯ
จนท.ศูนย์
แผน
ผล
แผน
ผล
2,311
4,555
4,781
5,153
0
4,736
-
0
0
0
0
0
4,814
2,570
2,344
1,972
7,125
2,389
:= ส่งตามกำหนด, := ส่งล่าช้า, :=ไม่ส่ง
 
  ภาพกิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศบกต. ทำการ Update ข้อมูลพื้นฐานรายปี 2558 ----->ด้วยกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กพฉ.) ได้มาขอข้อมูลที่ตั้ง (ข้อมูลรายปี 2558) และนโยบายของ ศบกต. (ข้อมูลรายเดือน-ก.พ.58) สำหรับ 5 จังหวัดภาคใต้ มีดังนี้ 1. สงขลา 2. สตูล 3. ปัตตานี 4. ยะลา 5. นราธิวาส ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2558 จากกล รายละเอียด
 ขอชื่นชมและยกย่องยอดเยี่ยม จังหวัดแพร่ที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐานปี 2557เป็นจังหวัดแรก ขอชมและยกย่องให้ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดยอดเยี่ยมอันดับ 1 ที่สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ศบกต. รายปี 2557 ได้ครบ และได้คะแนนเต็ม 15 …!!! ก่อนใคร (ตัดยอด 31มี.ค.57) ---> ขอขอบคุณจนท. และผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและร่วมมื รายละเอียด
 
  สิ่งน่าสนใจ
  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานโปรแกรม ศ.02 ปี 25 รายละเอียด 13634
  การสำรวจการจัดกลุ่มตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 37375
  จังหวัดแพร่ ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ที่สามารถบันทึกข้อมู รายละเอียด 1462
  การบันทึกข้อมูลแผน/ผลการถ่ายทอดฯ และแผน/ผลการปฏิบั รายละเอียด 14479
 
  เว็บบอร์ด
186
1
อำเภอแม่สรวย
306
0
 
  5 ก.ค. บันทึกแผนถ่ายทอดไม่ได้ อำเภอเมืองนนทบุรี
245
0
 
  5 ก.ค. ระบบมีปัญหาคะ อำเภอบ้านหมอ
325
1
อำเภอบ้านหมอ
575
1
อำเภอตากฟ้า
หากพบปัญหาใดๆหรือไม่เข้าใจส่วนไหน รบกวนตั้งกระทู้ถามได้ใหม่ใน webboard
 
 
  
ระบบและผู้ใช้งาน
x
  สถานะระบบ : ONLINE
  เวลา 
  สมาชิก 0  คน
  บุคคลทั่วไป 4   คน
  สถิติผู้เข้าชม 1105834 คน
  เริ่มนับ ณ วันที่ 18 เม.ย 2549
   54.211.250.61
 
 
ข้อมูลเกรด
 กราฟรายปีงบประมาณ 
 คะแนนศูนย์ 
 
ทักหน่อยซิ...
 
10จังหวัดรายงานสูงสุด..
ลำดับการส่งรายงาน
ยังไม่ส่ง
1. อ่างทอง 2. ชัยนาท 3. นนทบุรี 4. กรุงเทพมหานคร 5. สระบุรี 6. อุทัยธานี 7. กำแพงเพชร 8. พิษณุโลก 9. พะเยา 10. ลำพูน 11. นครราชสีมา 12. บุรีรัมย์ 13. หนองบัวลำภู 14. ขอนแก่น 15. อุดรธานี 16. เลย 17. หนองคาย 18. มหาสารคาม 19. ร้อยเอ็ด 20. สกลนคร 21. นครพนม 22. มุกดาหาร 23. เพชรบุรี 24. สมุทรสาคร 25. ตราด 26. จันทบุรี 27. ระยอง 28. นครนายก 29. สระแก้ว 30. นครศรีธรรมราช 31. ภูเก็ต 32. สุราษฎร์ธานี 33. ระนอง 34. นราธิวาส 35. สงขลา 36. สตูล 37. ตรัง 38. ปัตตานี 39. ยะลา 40. ชุมพร
สรุปจำนวนศูนย์ ฯ ที่ส่งรายงาน ศ.02 ณ เดือนต.ค. ดูทั้งหมด
 
คู่มือระบบ
ระบบ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ระบบ ศ.02
 แผน / ผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
แผน / ผลการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
 

Copyright © atsc.doae.go.th 2005-2009